Actualisatie ETM Arbeidsmarktregio Gorinchem Economische structuurversterking

Resultaten in het kort

• 4 dashboards met actuele cijfers over arbeidsmarkt en economie
• Een beknopte actualisatie van de ETM incl. voortgang

 

Over dit project

De Arbeidsmarktregio Gorinchem wil een aantrekkelijke regio zijn voor werken, wonen en recreëren door haar economische kracht te benutten die stoelt op de gebiedskenmerken water en groen. Zij heeft de ambitie om de regionale economie duurzaam te ontwikkelen en wil de regio een onderscheidend economisch profiel geven. Vooral de sterke maritieme maaksector behoort tot de stuwende clusters van de arbeidsmarktregio Gorinchem (Vijfheerenlanden, Molenlanden en Gorinchem).

 

Om de ontwikkeling van het Bruto Regionaal Product te volgen en de kracht (en uitdagingen) van de regionale economie in beeld te brengen heeft Public Result voor de arbeidsmarktregio in 2015 een economisch profiel opgesteld, met een vertaling naar de arbeidsmarkt. Op basis van het economisch profiel is ook de maximale groeipotentie in kaart gebracht. In 2018 is het profiel geactualiseerd en zijn de ontwikkelingen op het gebied van economische vitaliteit, arbeidsmarkt, pendelcijfers en innovatiekracht geanalyseerd. We concludeerden toen dat de regio na 3 jaar al goed op weg was op het groeipad naar € 1,6 mlrd toegevoegde waarde en dat de arbeidsmarkt hier gelijke tred mee hield en zelfs iets arbeidsproductiever was dan vooraf voorzien.

Tegelijk is er nog een stevige opgave te gaan in de regio. Op termijn wordt een tekort verwacht van ruim 18.000 werknemers (uitbreiding en vervanging), met te verwachten tekorten in techniek gerelateerde sectoren als de industrie, bouwnijverheid, handel en reparatie en vervoer en opslag.

4 integrale dashboards

De arbeidsmarktregio Gorinchem heeft Public Result gevraagd om in 2020 het economische profiel en de bijbehorende arbeidsmarktanalyse opnieuw te actualiseren. Door middel van deze actualisatie hebben we de meest actuele cijfers afgezet tegen de ETM van 2015 en de actualisatie van 2018. Daarnaast hebben we verschillende analyses gedaan, denk hierbij aan de ontwikkelingen per sector, de vervangingsvraag,  en niveau en herkomst van zij-instroom tot buiten de regio. Alles bij elkaar genomen heeft dat een beknopte tussenstand opgeleverd in de vorm van 4 dashboards:

  • Ontwikkeling van Bruto Regionaal Product
  • Ontwikkeling van de arbeidsmarkt
  • Arbeidsmarktresultaten 2010-2019
  • Een projectenmonitor

Nieuws

Werken bij Public Result?