Uitvoering Regio Deal Zuid-Hollandse Delta Economische structuurversterking, Regionale investeringsagenda

Resultaten in het kort

• 4 programmalijnen in uitvoering gebracht
• Succesvol programmamanagement
• Uitvoeren van het programma van de regiodeal

 

Over dit project

In februari 2020 heeft Public Result samen met een regionaal kernteam van de Zuid-Hollandse Delta het programmamanagement van de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta overgenomen. Na de toekenning van de Regio Deal begin 2020 is samen met de betrokken gemeentes en partners uit de triple helix werk gemaakt van de verdere uitwerking van programmalijnen, het opstellen van de Dealtekst (overeenkomst) tussen rijk, provincie en regio en zijn de nodige structuren voor financieel control en communicatie opgezet. Inmiddels is de Regio Deal in juli 2020 ondertekend.

 

Op 16 december 2020 is tijdens het Rijk-regio overleg met groot enthousiasme het uitvoeringsprogramma Regio Deal Zuid-Hollandse Delta geaccordeerd met steun van alle colleges in de regio, de provincie en alle betrokken ministeries. De vier plannen van aanpak die zijn opgesteld, en de omliggende infrastructuur, moeten goed functioneren. Public Result is gevraagd om tot zomer 2021 de Regio Deal op gang te brengen en als tijdelijke programmamanager op te treden.

 

Hiervoor hebben wij de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Omschakeling van kick-off naar uitvoering
  • Versterking van de omliggende infrastructuur
  • Verankering van het uitvoeringsprogramma
  • Aanzet voor de strategische positionering van de regio
  • Uiteindelijke overdracht van het programmamanagement

Het resultaat van onze aanpak is terug te zien in verschillende aspecten:

  • De uitvoering van de vier plannen van aanpak aan de hand van de vier programmalijnen; agrifood, duurzaamheid, landschap en toerisme en onderwijs en arbeidsmarkt
  • Uitvoering van het programma met de governance en strategische context eraan gekoppeld
  • Het monitoren van de vooruitgang
  • De communicatie en marketing van de regiodeal
  • De financiële planning en control

 

Meer weten? https://regiozhd.nl/

Nieuws

Werken bij Public Result?