Uitvoering Regiodeal Zuid-Hollandse Delta Economische structuurversterking

Resultaten in het kort

• 4 bouwstenen
• Een gedragen uitvoering

 

Over dit project

In februari 2020 heeft Public Result samen met een regionaal kernteam van de Zuid-Hollandse Delta het programmamanagement van de Regiodeal Zuid-Hollandse Delta overgenomen. Na de toekenning van de Regiodeal begin 2020 is samen met de betrokken gemeentes en partners uit de triple helix werk gemaakt van de verdere uitwerking van programmalijnen, het opstellen van de Dealtekst (overeenkomst) tussen rijk, provincie en regio en zijn de nodige structuren voor financieel control en communicatie opgezet. Inmiddels is de regiodeal in juli 2020 ondertekend.

 

Het operationele proces is anders verlopen dan van tevoren voorzien, met name door de corona crisis. Om de deal te kunnen afronden heeft Public Result de Zuid-Hollandse Delta ondersteund in de volgende vorm:

  • Coördineren van het proces
  • Aanjagen van de kennis, kunde en energie van de deelnemende partijen aan het uitvoeringsprogramma;
  • Ervoor zorgdragen dat het kernteam en de programmaorganisatie voldoende geëquipeerd is voor zijn taken;
  • Bestuurlijke rapportage en advisering naar regionale bestuurstafel;
  • Goede aansluiting en verantwoording aan directeurenoverleg i.e. verantwoordelijk gemeentesecretaris namens dit overleg.

Een gedragen proces

Public Result heeft, na de ondertekening van de regiodeal, de volgende resultaten tot stand gebracht: een gerichte lobby voor langdurige commitment, een kick-off van de businesscases, het op orde stellen van de organisatorische en de financiële kant, het creëren van een gedragen uitvoeringsprogramma en het monitoren van de stand van zaken.

Nieuws

Werken bij Public Result?