Procesbegeleiding Goeree, Schouwen Duivenland, Tholen Krimp & Bevolkingstransitie, Onderwijs

Resultaten in het kort

• Interactieve bijeenkomst met 42 deelnemers
• Dashboard met actiepunten

 

Over dit project

Regionale inzet voor onderwijs - arbeidsmarkt

Ondernemers, overheid en onderwijspartijen in de gemeenten Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland en Tholen willen zich inzetten voor een sterke economie en een vitale arbeidsmarkt. Op Goeree-Overflakkee spelen kansrijke stuwende sectoren zoals de agrifood, toerisme en recreatie, visserij, detailhandel, energie, water en zorg en welzijn daarbij een belangrijke rol. Daarbij zet men gezamenlijk de schouders onder de Smart Water strategie, waarmee de economie van Goeree-Overflakkee met de thema’s water & living, water & food en water & energy komende jaren zal worden doorontwikkeld. Ook op Schouwen-Duiveland en Tholen zijn thema’s als water, recreatie en duurzaamheid leidend voor de toekomstige economie. De vragen die daarbij steeds meer een rol zal gaan spelen zijn: Hoe zorgen we ervoor dat we ook in de toekomst voldoende en goed gekwalificeerde arbeidskrachten kunnen leveren? En welke rol kan het beroepsonderwijs daarbij spelen? Gegeven de verwachte leerlingendaling heeft deze opgave des te meer urgentie.

Blik op onderwijs en arbeidsmarkt

In een rapportage heeft Public Result met het instrument van de Transitieatlas de mismatch op de arbeidsmarkt in beeld gebracht, en aan welke knoppen gedraaid kan worden om die op te lossen. Zo kan de economische ontwikkeling in de regio versterkt worden, de vitaliteit behouden blijven en de leefbaarheid vergroot worden. Hiermee heeft de regio een dashboard in handen om gevoel te krijgen waar op ingezet moet worden en wat er gemeenschappelijk opgepakt moet worden. Vooral voor het beroepsonderwijs zijn deze vragen aan de orde, omdat met een dalend leerlingenaantal de aansluiting op de arbeidsmarkt meer onder druk komt te staan.

Verschillende visies op de toekomst van het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt in de regio zijn opgehaald tijdens de interactieve avondbijeenkomst op 20 juni met zo’n 42 deelnemers, sleutelfiguren uit het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven en verwerkt in de scenario’s.

Eerste stappen in de regionale samenwerking

Op basis van deze rapportage is de eerste stap de opstelling van een bestuurlijke reactie geweest. De procesbegeleider VO is in overleg met gezamenlijke schoolbesturen en gemeenten aangesteld op basis van de daarvoor beschikbare regeling van OCW, waarvoor de regio in aanmerking is gekomen. Hij zal het verdere proces rond leerlingendaling en de samenwerking daarin tussen schoolbesturen en gemeenten ook met het oog op de toekomstige arbeidsmarkt begeleiden. Kees Stob van Public Result heeft voor de regio deze rol van onafhankelijk procesbegeleider VO vervuld.

 

Inmiddels heeft ook een ronde tafel plaatsgevonden waar regionale bestuurders de piketpalen hebben geslagen voor de belangrijkste vervolgacties in de regio op het gebied van onderwijs arbeidsmarkt, de samenwerking in het kader van de leerlingendaling. Daarnaast heeft Kees een aantal intensieve stappen in de vorming van de beroepscampus op Goeree Overflakkee begeleid als één van de actiepunten uit de transitieatlas.'We zijn nooit concurrenten geweest, aangezien we altijd andere opties hadden voor de leerlingen. Nu kunnen we samen een breed aanbod aanbieden en maakt het niet meer uit naar welke school je gaat. De reacties daarop zijn tot nu toe erg goed, mensen vinden het een fantastische oplossing.'

Van Heest - directeur Christelijke Scholengemeenschap Prins Maurits


Werken bij Public Result?