Vitale kleine kernen in Zuid-Holland Krimp & Bevolkingstransitie, Optimalisatie gemeentelijke voorzieningen

Vitale kleine kernen in Zuid-Holland onder druk

De Zuid-Hollandse kleine kernen hebben binnen de verstedelijkte provincie een uniek karakter: een plek voor karakteristiek wonen, werken en recreëren vaak in historische kernen omgeven door groen en blauw landschap, rust, ruimte en schoonheid. Tegelijk zien we grote uitdagingen op het gebied van energie, klimaat, verduurzaming van onze economie. En zien we zowel sociaaleconomische verschillen als de bevolkingsvooruitzichten tussen stad en ommeland toenemen. Door ontwikkelingen als ontgroening en vergrijzing kan de vitaliteit en leefbaarheid van kleine kernen onder druk komen te staan. Dit heeft negatieve gevolgen voor het draagvlak voor voorzieningen, maar ook voor de lokale en regionale arbeidsmarkt en economie. Zowel in de kleine kernen zelf, de gemeenten als op regionaal niveau is er veel aandacht voor de vitaliteit, gebaseerd op de uitdagingen van nu en morgen. Bewoners en ondernemers nemen in toenemende mate het heft in eigen hand door samen bijvoorbeeld op een innovatieve wijze voorzieningen vorm te geven: zorgcoöperaties, vrijwillige taxicentrales, duurzaamheidsprojecten zijn daarvan goede voorbeelden.

Onderzoek naar vitaliteit

De provincie wil samen met de regio bijdragen aan deze energie en vitaliteit van kleine kernen en werkt toe naar een actieprogramma voor vitale kernen. Daarbij wil het graag aansluiten en doorbouwen op de behoefte die er is en daar waar mogelijk op goede initiatieven die er al zijn.

In 2018 is daarom in opdracht van de provincie onderzoek gedaan naar de vitaliteit van kleine kernen in Zuid-Holland, onder andere naar kansrijke ruimtelijke interventies, acties en interventiemogelijkheden en de voorzieningennetwerken.

Samen de schouders eronder!

Op 4 oktober heeft de provincie deze verkenningen gepresenteerd tijdens de Kick-off sessie uitvoering Vitale Kernen, in aanwezigheid van de regionaal bestuurders. In deze sessies zijn kort de resultaten van de verkenning tot nu toe en het beoogde vervolg geschetst. Er bleek een breed draagvlak te zijn voor een gezamenlijke aanpak. De regionaal bestuurders gaven aan dat zij zelf, in allerlei vormen, werken aan de opgaven rondom Vitale Kernen en daar graag de provincie als partner bij betrekken. Voorbeelden die o.a. naar voor kwamen; inbrengen van kennis, inzetten van expertise en verder brengen van goede ideeën/gebiedsinitiatieven.

Public Result ondersteunde de provincie en regio’s bij het nemen van deze vervolgstappen en deze gezamenlijke aanpak.

 

Lees ook:  “Aan de slag met vitale kernen in Zuid-Holland”

Werken bij Public Result?