Ondersteuning beleidsontwikkeling arbeidsmigranten Huisvesting arbeidsmigranten

Resultaten in het kort

• Enquête
• Stakeholdersessie
• Discussiebijeenkomst
• 1 gedragen en integraal beleidskader

 

Over dit project

Arbeidsmigranten zijn in Nederland al decennia een bekend verschijnsel. Aanvankelijk waren zij vooral in de agrarische sector werkzaam, maar nu door de vergrijzing van de Nederlandse bevolking steeds meer krapte op de arbeidsmarkt ontstaat, werken zij ook in veel andere sectoren zoals transport en logistiek en de zakelijke dienstverlening. Dat is ook het geval in West Betuwe. Uit een rondvraag blijkt dat arbeidsmigranten vooral werkzaam zijn in de fruitteelt (waaronder Fruitmasters in Geldermalsen) en de distributiecentra van Albert-Heijn en Blokker. Hoewel er veel arbeidsmigranten in de gemeente werken, tussen de 2000-4500 arbeidsmigranten afhankelijk van het seizoen, wonen zij veelal buiten de gemeente (Tiel, Neder-Betuwe, Zaltbommel). . Om aantrekkelijk te blijven voor arbeidsmigranten en om toezicht te houden op de kwaliteit heeft de gemeente besloten om integraal beleid te ontwikkelen gericht op goede en voldoende huisvesting.

Foto van de gemeente

Public Result heeft de gemeente ondersteund bij de ontwikkeling van een integraal beleidskader voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Het vertrekpunt voor het beleidskader is de stand van zaken, de zogeheten foto, van de gemeente. Om de aantallen en locaties van gehuisveste arbeidsmigranten in beeld te krijgen heeft Public Result een enquête uitgezet bij ondernemers en uitzenders in de regio.

Hieruit werd duidelijk dat het aantal arbeidsmigranten flink stijgt tijdens de plukseizoenen in de gemeente. Waar er het hele jaar door ongeveer 2000 arbeidsmigranten werken, werken er tijdens hoogseizoenen tot wel 4500 arbeidsmigranten. Een grote opgave waarvoor een integraal en gedragen beleid cruciaal is.

Een integraal beleid

Het beleidsplan is tot stand gekomen in samenspraak met werkgevers, uitzendbureaus, huisvesters en andere stakeholders middels een stakeholdersessie. Hierin werden de eerste contouren van het beleid geschetst en aanpassingen gedaan waar nodig. Het plan gaat niet alleen in op de normen waar huisvesting aan moet voldoen, maar ook op registratie, toezicht en handhaving, het sociale perspectief van arbeidsmigranten en de samenwerking tussen alle partijen. Nadat het plan verder uitgewerkt was, is er nog een discussiebijeenkomst geweest met vertegenwoordigers van de triple helix waar de laatste opmerkingen en aanpassingen voor het beleidsplan duidelijk werden. Zo is uiteindelijk een integraal en gedragen beleidsplan opgeleverd waar alle partijen in de gemeente achter staan.

Nieuws

Werken bij Public Result?