Moderator D-NL workshop ideeën-hub logisti(e)k Grensoverschrijdende samenwerking

Resultaten in het kort

• 1 workshop
• 20 deelnemers
• 3 thematische werkgroepen

 

Over dit project

Partners uit het logistieke bedrijfsleven in de Duits-Nederlandse grensregio (KNI, Port of Twente) willen de samenwerking verbeteren om aan gezamenlijke uitdagingen te werken – het tekort op de arbeidsmarkt, de aantrekkelijkheid van de regio en het bij elkaar brengen en digitaliseren van logistieke ketens. Rondom Osnabrück, in Duitsland en in Twente in Nederland bestaat een sterk logistiek cluster met veel ervaring in het internationale goederenvoervoer.

 

Om de mogelijkheden tot samenwerking verder te verkennen en het netwerk bij elkaar te brengen hebben de partners op 24 april 2021 Lingen (Duitsland) een workshop georganiseerd. Aan de workshop namen rond de 20 deelnemers uit de grensregio deel om concrete mogelijkheden en ideeën voor de uitbouw van het netwerk (ook naar mogelijke andere thema’s) uit te wisselen.

 

Public Result heeft de workshop tweetalig gefaciliteerd, mede voorbereid en het gesprek in goede banen geleid. Om tot een grensoverschrijdende deal making te komen was de ervaring van Stefan Michel in beide landen en in de grensregio van grote meerwaarde.

Thematische werkgroepen

Tijdens de workshop is op een aantal thema’s dieper ingegaan. Deze drie thema’s waren;

  • arbeidsmarkt en talent
  • netwerk en verbinding en infrastructuur
  • duurzame transities (digitalisering).

Op het eerste thema waren deelnemers het snel eens over de uitdaging; de grensregio kampt met een tekort aan werknemers en jong talent. Vooral de zichtbaarheid van de logistieke sector is op dit punt een probleem. Een week voor de logistiek kwam werd voorgesteld als oplossing om jongeren bekend te maken met de bedrijven en baankansen.

 

Ook bij het thema netwerk en verbinding kwam de onbekendheid van de mogelijkheden over de grens er als grootste struikelblok uit. Er is momenteel geen netwerk voorhanden en ook informatie over beschikbare ruimtes is er niet. Een kennisplatform of het opzetten van een netwerk wordt daarom ook als optie genoemd.

 

Voor het thema duurzame transities ligt het probleem van digitalisering in de logistiek voornamelijk bij de ondernemersstructuur die in beide landen door het MKB wordt gekenmerkt. Hierdoor wordt innovatie bemoeilijkt.  Een mogelijke oplossing zien deelnemers in het opzetten van een Learning Community.

Initiatief tot vervolgproject

De eerste oplossingsrichtingen zijn nog tijdens de workshop verder geconcretiseerd en met elkaar besproken. Inschattingen over mogelijke kosten, een indicatieve planning en wie mee zouden doen zijn samen gemaakt. Het resultaat van de workshop was de afspraak om samen een vervolgproject te ontwikkelen onder de noemer “Green Way to Europe”.

 

Naar een samenvatting van de workshop: link (extern, Port of Twente)

Nieuws

Werken bij Public Result?