Netwerkanalyse North-Sea Baltic Corridor Economische structuurversterking, Grensoverschrijdende samenwerking

Resultaten in het kort

• 1 netwerkanalyse
• 21 diepte-interviews met zowel Nederlandse als Duitse partners
• 1 presentatie tijdens het door de Europese Commissie georganiseerde corridor forum
• 1 focusgroep met 24 deelnemers uit Nederland en Duitsland

 

Over dit project

Naar een betere aansluiting op de North-Sea Baltic Corridor (NSBC)

De North Sea-Baltic Corridor (NSBC) maakt deel uit van het TEN-T Core Network en bestaat uit 5.986 km aan spoor, 4.092 km aan wegen en 2.186 km aan binnenlandse waterwegen. In de afgelopen jaren is er langs de corridor hard gewerkt. Het aantal projecten is toegenomen van 530 projecten in 2018 tot 657 projecten in 2020. In totaal zal de NSBC van 2016 tot 2030 € 533 miljard extra Bruto Nationaal Product (BNP) genereren en zullen er 1.475.000 extra banen vrijkomen. Ook voor Overijssel liggen hier grote kansen aangezien de logistieke sector goed is voor een omzet van 3,3 miljard euro.

 

De Provincie Overijssel wil, samen met regionale partners, de netwerksamenwerking langs de verkeerscorridor Northsea-Baltic ondersteunen. De eerste stap hierin is het opstellen van een visie voor betere aansluiting op corridor. De ligging op deze door de EU aangewezen hoofdverkeersas is namelijk een teken van het grote belang dat logistiek en transport in Overijssel spelen.

Kansen verzilveren

Hoewel er al wel op projectbasis (grensoverschrijdende) samenwerkingen plaatsvinden, is er momenteel nog geen sprake van een structureel samenwerkingsverband.

 

Om de bovengenoemde ambitie te realiseren hebben de provincie, de regio’s Zwolle, Twente en Cleantech Regio (Deventer) en de EUREGIO de handen ineengeslagen om een gezamenlijke visie op de corridor te ontwikkelen, de lobby te versterken en een internationaal netwerk op te bouwen.

Dialoog en netwerkanalyse

Public Result heeft Provincie Overijssel en haar partners ondersteund bij het verkennen van de mogelijkheden van samenwerking langs de corridor. Op basis van 21 diepte-interviews met zowel Nederlandse en Duitse partners en een focusgroep die gehouden werd tijdens het Corridor Forum georganiseerd door de Europese Commissie, is de interesse voor samenwerking en de mogelijke vorm daarvan onder de partners getoetst. Uit de netwerkanalyse bleek dat er dat de partners langs de corridor grote interesse hebben in een bredere en diepere samenwerking op de NSBC en ook op welke thema’s deze samenwerking voornamelijk zou moeten inzetten. De netwerkanalyse bevat daarmee concrete aanbevelingen om zowel op de korte als de lange termijn stappen te zetten naar een versterkte samenwerking langs de corridor, met speciale aandacht voor de rol van de provincie in dit proces.

Nieuws

Werken bij Public Result?