Regio Deal Noardwest-Fryslân Economische structuurversterking, Regionale investeringsagenda

Resultaten in het kort

• 5 pressure cookers
• 1 Regio Deal convenant ondertekend door het Rijk, NWF en de velen partners
• 8 businesscases
• Een bestedingsplan
• Adviesnotitie “Uit de startblokken”

 

Over dit project

Brede welvaart in het Noorden van het land

 

De regio deal Noardwest-Fryslân: in nije tijd, was in hun eigen woorden een nuchter verhaal over een bijzonder gebied met grote kwaliteiten. In de vierde tranche van Regio Deals, heeft Noardwest-Fryslân met hun nuchtere verhaal het rijk weten te overtuigen om gezamenlijk 40 miljoen in te leggen voor de ontwikkeling van de Regio. Wij hadden het plezier om de kwartiermaker te leveren bij het sluiten van de deal en met het rijk en het leveren van een uitgebreid programmaplan. Zo konden wij deze grote en unieke kwaliteiten van de regio voor onszelf ontdekken.

Ondanks dit unieke karakter liggen er uitdagingen op het pad van Noardwest-Fryslân. De brede welvaart wordt op dit moment bedreigd door de demografische en klimaat ontwikkelingen. Daarom is de regio al begonnen om met elkaar - overheden, ondernemers, onderwijs en het maatschappelijk middenveld - de regio veerkrachtig te maken. In de komende jaren wil de regio kunnen terugveren na crises die nu plaatsvinden op alle thema’s uit de Monitor Brede Welvaart. Met deze inspanning is de regio niet alleen van waarde voor de mensen in Noardwest Fryslân, maar is het een vindplaats van oplossingen voor landelijke opgaven op brede welvaart. Noardwest Fryslân staat niet stil.  

Regio aanpak

  Om te komen tot een sterk convenant, moesten wij eerst terugkijken. In startgesprekken en interviews hebben wij stilgestaan bij het verhaal van de Regio. De intentie zat in het originele akkoord en gaf veel opties voor een goede uitwerking, maar hiervoor moesten keuzes gemaakt worden. De speerpunten werden snel duidelijk, een vitale economie, kwaliteit van leven en natuurlijk in balans. Daarna zijn wij gaan werken aan de inhoud van de Regio Deal: doelen, aanpak, resultaten, begroting, monitoring en evaluatie en governance. Dit werd onder andere uitgewerkt in businesscases en een bestedingsplan.

Deze eerste schetsen werden getoetst in pressure cookers waarbij de gehele triple helix aan tafel zat. Met hun feedback en consistente input van de Regio zijn wij gekomen tot een convenant, inclusief een uitgewerkte monitoring en governance.

Met de deal op zak zien wij graag hoe Noardwest-Fryslân blijft streven naar een betere, vitale en unieke regio!

Nieuws

Werken bij Public Result?