Bedrijventerreinopgave gemeente Zundert Economische structuurversterking, Verduurzaming bedrijventerreinen

De gemeente Zundert beschikt over een viertal lokale bedrijventerreinen in de kernen Zundert en Rijsbergen: Beekzicht (voorheen Industrieweg genaamd), De Ambachten, De Waterman en De Hofdreef.

Nota Economisch Beleid

Op basis van de vastgestelde Nota Economisch Beleid en het Plan van Aanpak bedrijventerreinopgave is de gemeente Zundert gestart met de gefaseerde aanpak van de uitbreiding of eventuele revitalisering van bestaande bedrijventerreinen.

Public Result leverde een procesbegeleider voor de beoogde uitbreiding van de bedrijventerreinen.

Concreet werd gewerkt aan de ruimtelijk-planologische uitbreiding van 5,8 ha netto op bedrijventerrein Beekzicht, hetgeen is vastgelegd in een structuurvisie.  Daarnaast is een gecombineerde uitbreiding van wonen en werken ter grootte van 6,5 ha bruto voorzien in Rijsbergen aansluitend aan bedrijventerrein De Waterman I.

 

Nieuws

Werken bij Public Result?