Transitieatlas wwz G-O Krimp & Bevolkingstransitie, Wonen, welzijn en zorg

De gemeente Goeree-Overflakkee verwacht een sterke ontgroening en vergrijzing van de bevolking. Deze demografische verandering heeft consequenties voor de woon-, welzijn-, en zorgvoorzieningen in de gemeente. De gemeente heeft aan Public Result gevraagd om mogelijke toekomstscenario’s op het gebied van wonen, zorg en welzijn op te stellen.

Gevolgen van de ontgroening en vergrijzing inzichtelijk maken

Met behulp van de Transitieatlas worden de gevolgen van de ontgroening en vergrijzing in de toekomst inzichtelijk gemaakt. Ook is gezocht naar criteria om de mismatch op het gebied van wonen, welzijn en zorg in de toekomst op te heffen.

Over kennisgebied Krimp & Bevolkingstransitie

Krimp & Bevolkingstransitie

Sinds twee decennia neemt het aandeel ouderen in Nederland duidelijk toe. Het aandeel jongeren loopt echter langzaam af. Deze twee tegengestelde bewegingen van ontgroening en vergr...

Lees verder >