Transitieatlas Wonen, Welzijn en Zorg Krimp & Bevolkingstransitie, Wonen, Zorg

Nieuwe wetgeving op het gebied van wonen, welzijn en zorg in combinatie met een ontgroenende en vergrijzende bevolking vraagt van gemeenten en zorgaanbieders ingrijpende veranderingen en hervormingen.

belangrijk inhoudelijk hulpmiddel

De Transitieatlas wonen, welzijn en zorg is een belangrijk inhoudelijk hulpmiddel om mismatches die ontstaan op voorzieningen- niveau door demografische transitie op te lossen.

In de transitieatlas worden met kaartbeelden verschillende scenario’s getoond, voor bijvoorbeeld dorpshuizen, intramurale capaciteit voor 65+’ers en levensloopgeschikte woningen, die een mogelijke toekomstige voorzieningen- structuur weergeven. De scenario’s zijn bedoeld om een discussie te voeren over de normen, waarden en criteria die belanghebbenden in de regio belangrijk vinden bij het realiseren van een toekomstbestendige voorzieningenstructuur.

Tijdens een interactieve sessie worden bij aanwezigen criteria opgehaald op basis waarvan uitspraken gedaan kunnen worden welk scenario deze criteria het beste benadert.

Voor het onderwerp wonen is aan de orde langs welke criteria een woningbouwprogramma op de langere termijn kwantitatief en kwalitatief passend is. Voor de onderwerpen welzijn en zorg worden onder andere criteria opgehaald over het gebruik van dorpshuizen, inzet van vrijwilligers en spreiding of clustering van huisartsen.

Vervolgens wordt met elkaar besproken welke mogelijkheden er zijn om met genoeg draagvlak toekomstbestendige voorzieningen en een toekomstbestendig woningaanbod te realiseren.

Concrete resultaten: bewustwording van opgave, gevoelige discussies voorzien van objectieve basis, duidelijk wat normen, waarden en criteria van betrokkenen zijn.

De Transitieatlas wonen, welzijn en zorg is ingezet in de regio’s Midden-Limburg, Noordoost-Fryslân, Kop van Noord-Holland en Goeree-Overflakkee.


Nieuws

 
Over kennisgebied Krimp & Bevolkingstransitie

Krimp & Bevolkingstransitie

Sinds twee decennia neemt het aandeel ouderen in Nederland duidelijk toe. Het aandeel jongeren loopt echter langzaam af. Deze twee tegengestelde bewegingen van ontgroening en vergr...

Lees verder >
Gerelateerde projecten
Transitieatlas wwz G-O Transitieatlas Kop van Noord-Holland Atlas van Noordoost Fryslân Toon meer gerelateerde projecten Alle projecten

Werken bij Public Result?