Economisch profiel voor de Gemeente Maasgouw Economische structuurversterking

De gemeente Maasgouw staat bekend om het goede woon- en werkklimaat. En met de aanwezigheid van de Maasplassen is het bij uitstek een mooie locatie om te recreëren. Met een focus op de nautische bedrijvigheid is het ook een unieke werklocatie in de regio.

 

De komende tijd staat in het teken van behoud van werkgelegenheid in de regio en het binden van werknemers aan de arbeidsmarkt. Daarvoor is innovatie van belang in stuwende sectoren in de gemeente Maasgouw. Ook om uiteindelijk tot een uitvoeringsprogramma te komen dat de economie aanjaagt wil de gemeente een beter beeld hebben van de regionale economie: waar ligt de innovatiekracht, wat zijn de parels in de gemeente en aan welke knoppen kan worden gedraaid?

 

Daarom laat de gemeente Maasgouw een economisch profiel opstellen. Dit profiel moet invulling geven aan de ambities van de gemeente om sociaal economisch vitaal te blijven en de sociaal economische ontwikkelkansen te benutten.

Gedragen ontwikkelingen

Public Result ontwikkelt aan de hand van een SWOT-analyse het economische profiel van de gemeente Maasgouw. Bij het opstellen van dit economische profiel maken we gebruik van de Economische Transformatiemonitor om de groeikansen in beeld te brengen. Tijdens het proces richten we ons niet alleen op cijfers en gegevens maar betrekken we ook lokale en regionale stakeholders.

We stellen het economische profiel op in drie stappen:

  • We brengen de sociaaleconomische motor in beeld: door middel van de Economische Transformatiemonitor (ETM) wordt antwoord gegeven op vragen als; wat zijn de stuwende en verzorgende sectoren? Wat is het innovatieve vermogen? Wat is de maximale potentie (b.v. 2030) en wat gebeurt er als je de trend volgt?
  • We organiseren een kansenversneller waarin we met belangrijke sleutelfiguren de harde economische feiten bespreken, maar ook belangrijke vragen worden besproken, zoals; weet men elkaar te vinden als partijen? Is er vertrouwen? Kan men elkaars competenties soms beter gebruiken? Wat is daar dan voor nodig?
  • In de laatste stap stellen we het economische profiel op aan de hand van een SWOT-analyse. Wat zijn de groeikansen (per sector)? Wat betekent dit voor de vraag naar werknemers? Hoe zien de partijen in de regio het economische perspectief? Waar kunnen we samen gas geven?

 

Door middel van focusgroepen met belangrijke stakeholders  creëren we draagvlak, zodat de uiteindelijk vervolgstappen zo breed mogelijk gedragen worden in de Maasgouwse samenleving en er snelle veranderingen kunnen worden doorgevoerd.

Nieuws

Werken bij Public Result?