Rijksvastgoedbedrijf Regionaal Ontwikkelprogramma Verkenning Economische structuurversterking

Met circa 90.000 hectare grond en 12 miljoen vierkante meter vloeroppervlakte is het Rijksvastgoedbedrijf de grootste vastgoedeigenaar van Nederland. Met het Regionaal Ontwikkelprogramma draagt het Rijksvastgoedbedrijf bij aan de kabinetsdoelstellingen op het terrein van werken, wonen, duurzaamheid en circulaire economie.

Regionale ontwikkelingsprogramma voor maatschappelijke meerwaarde

Met dit regionale ontwikkelingsprogramma wil het RVB meer dan voorheen met het eigen bezit maatschappelijke impact maken. Bijvoorbeeld het plan om samen met de woningbouwcoöperaties in Arnhem te investeren in de verduurzaming van zowel de rijkskantoren als de corporatiewoningen. Of in Maastricht samen met de gemeente in Rijksvastgoedpanden groepswonen voor jongeren te creëren die gecoacht worden voor hun entree op de arbeidsmarkt.

 

Als aanjager van dit programma en als voorbeelden van deze nieuwe bestuurlijke en inhoudelijke insteek zijn zodoende zeven projecten geselecteerd. Bij de projecten Valkenburg en Schaalsprong Almere gaat het nadrukkelijk om woningbouwproductie, bij de projecten EnergieRijk Den Haag, Arnhem en Moreelse Utrecht om duurzaamheid, bij Skills in de stad om werkgelegenheid en bij Flevoland om innovatie en infrastructuur.

 

Eerste verkenning

Public Result heeft een eerste verkenning uitgevoerd naar de maatschappelijke effecten van de projecten maar ook naar de lokale en regionale gebiedsontwikkeling die ermee op gang gebracht kunnen worden (verkennende impactmonitor)

 

Lees hier de kamerbrief van staatssecretaris Knops over het Regionaal Ontwikkelprogramma

Lees het interview met Bonny Donders, projectdirecteur Regionaal Ontwikkelprogramma:

“De overheid heeft ambitieuze doelstellingen geformuleerd, bijvoorbeeld over het klimaat en de woningbouw. Wij kunnen daar met ons vastgoed een belangrijke bijdrage aan leveren.”

Nieuws

Werken bij Public Result?