Regio Deal Midden-Limburg Grensoverschrijdende samenwerking

Resultaten in het kort

• Een Regio Deal aanvraag met 36 ondersteunende partners
• 10 Interviews met Regio Partners
• 3 focusgroepen
• 1 impactmonitor en kostenraming
• 14 businesscases

 

Over dit project

Samenwerking Midden-Limburg

Begin april is de samenwerking tussen de regio Midden-Limburg en Public Result gestart. Hierin kregen wij de kans om deze prachtige regio, met een uniek grens liggend karakter te begeleiden naar een regio deal. Getrokken door de brede netwerk samenwerking SML, zette de regio zich schrap om hun gezamenlijke verhaal te creëren. In dit verhaal kenmerkt de regio zich door mensen die van traditie houden, schitterende natuurgebieden en enorme ontwikkelingen in onder andere de retail van Roermond. Langs de oevers van de Maas heeft Midden-Limburg prachtige historische kerkdorpen, zoals Asselt, Buggenum en Thorn. Met andere woorden, Midden-Limburg is de plek waar je rustig kan wonen, winkelen en recreëren in het groen.   Echter, dit verhaal kent een keerzijde. Er spelen trends en ontwikkelingen die vitaliteit van de regio hard raken. De brede welvaart is steeds minder vanzelfsprekend, omdat de leefbaarheid, het landschap en de economie onder druk staan. Achter de schijn van een positieve brede welvaartsmonitor is een negatieve spiraal gestart. Jongeren vertrekken uit de regio, de grensligging voor regio biedt kansen voor ondermijning, het landschap ervaart drogere zomers en nattere winters, en de regio heeft hard nieuw talent nodig.  

Regio aanpak

  Om deze uitdagingen aan te pakken is Public Result samen met de regio gekomen tot een aanpak langs drie lijnen: leefbaarheid, landschap en economie. Deze aanpak is uitgewerkt in businesscases in samenspraak met partners van de regio die de Regio Deal nog dichterbij de uitvoering brengen. De businesscases zijn tot stand gekomen door verschillende ‘pressurecookerbijeenkomsten’ en de velen interviews die Public Result gevoerd heeft met partners binnen de regio. De businesscases bevatten uitgewerkte maatregelen zoals een versterking van de vitaliteit binnen wijken, een toolbox tegen ondermijning, een versterking van de Euregionale samenwerking, maatregelen tegen hittestress, een versterking van Leven Lang Ontwikkelen, de inzet op innovatief beroepsonderwijs en meer.  

Naast het helpen van de creatie van een gezamenlijk verhaal en bijpassende businesscases hebben wij de Regio begeleid in het opstellen van een uitgewerkte kostenraming, waarin rekening is gehouden met de cofinanciering van partners. Bovendien is het meten van impact een belangrijk onderdeel van de Regio Deals, innovatie en het creëren van verbetering staan voorop. Om te meten welke instrumenten werken voor de Regio Deal heeft Public Result een impactmonitor opgesteld op basis van de brede welvaartsmonitor.

 

De ambitie met de Regio Deal is om Midden-Limburg in 2050 welvarend, aantrekkelijk, verbonden, gezond, klimaatproof en innovatief te laten zijn. Public Result heeft er vertrouwen in dat het streven om het evenwicht tussen ecologie, economie en mens beter in balans te brengen zeker behaald zal worden. Op naar een Regio Deal dus!

Nieuws

Werken bij Public Result?