Selectietool uitvoeringsgebieden sociale wijkteams Wijkenaanpak, Wonen, Zorg

Resultaten in het kort

• sociale wijkzorgteams zijn gestart
• afgebakend werkgebied per team
• totaal aantal benodigde teams voor stad
• beeld van clientèle per team
• beeld van caseload per team

 

Over dit project

Om de gemeente Den Haag in staat te stellen een afgewogen en objectieve keuze te maken voor vruchtbare werkgebieden om te starten met sociale wijkteams, heeft Public Result in een interactief proces met deskundigen een selectietool gebouwd.

Met de selectietool is een selectie gemaakt van wijken waarbij het te verwachten aanbod aan kwetsbare burgers waarop de sociale wijkteams zich richten, aansluit bij de capaciteit van de wijkteams. De stappen in de selectietool vormden samen als het ware een ‘trechter’,

met de meest geschikte gebieden als resultaat, gegeven de keuzes die de gemeente heeft gemaakt.

Met de uitkomsten van de selectietool heeft heeft de gemeente een start kunnen maken met het inrichten van de teams. Er is daarbij gekozen voor een stapsgewijze aanpak in de stad. Met de sociale wijkteams worden afspraken gemaakt over verbreding naar een aanpak voor burgers van 18 jaar en ouder die meervoudige problemen hebben, geen regie meer op hun leven kunnen voeren en die de weg naar het loket voor hulp niet meer zelf kunnen vinden.

Nieuws

Werken bij Public Result?