Caseloadtool Wonen, Zorg

De ene wijk heeft meer ‘klanten’ voor het sociale wijkteam dan de andere. In een wijk waar veel ouderen wonen is extra aandacht nodig voor bijvoorbeeld dementie, terwijl in ‘jonge’ wijken de aansluiting en samenwerking met het CJG veel aandacht vraagt.

De caseloadtool sociale wijkteams stelt gemeenten in staat een optimale match te maken tussen de capaciteit van het sociaal wijkzorgteam en de vraag in een werkgebied (de mate waarin naar verwachting een beroep gedaan zal worden op het wijkteam), gebruikmakend van voor handen zijnde informatie zoals het zorggebruik, de bevolkingssamenstelling, aanwezige infrastructuur, potentieel vrijwilligers.

Het instrument is speciaal ontwikkeld voor de gemeente Den Haag, maar wordt ook in dunner bevolkt gebied gebruikt

om het werkgebied van sociaal (wijk)teams over bijvoorbeeld woonkernen te bepalen.

De caseloadtool is een scenariomodel, dus er kan bij verschillende aannames over bijvoorbeeld de ontwikkeling van het aantal kwetsbaren in de stad worden bezien wat de consequenties zijn voor de caseload. De caseloadtool maakt het ook mogelijk om periodiek te monitoren.

Concrete resultaten van de caseloadtool: optimale verdeling van de wijkteams over een gebied, scenario’s voor dialoog, monitoring van ontwikkelingen en weergave in kaartbeelden.

De caseloadtool is ingezet in de gemeenten Den Haag en Goeree Overflakkee en de regio’s Midden Limburg, Noord Oost Fryslân en Kop van Noord Holland.


Nieuws

 
Over kennisgebied Wonen

Wonen

Tegenwoordig hebben gemeenten een sleutelrol in het samenspel van wonen, welzijn en zorg. Zij hebben minder budget ter beschikking, maar zijn wel verantwoordelijk voor goede zorg v...

Lees verder >
Gerelateerde projecten
Haagse Wijkenaanpak Selectietool uitvoeringsgebieden sociale wijkteams Ontwikkeling sociale wijkteams Toon meer gerelateerde projecten Alle projecten

Werken bij Public Result?