Ondersteuning OESO Zeeland Economische structuurversterking, Krimp & Bevolkingstransitie

Zeeland is één van de provincies waar bevolkingsdaling optreedt. In Zeeuws-Vlaanderen (topkrimpregio) is nu al sprake van krimp, in andere regio’s, zoals Schouwen-Duiveland (anticipeerregio) zal dat in de komende decennia gaan optreden.

Eind 2013 heeft een missie van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) in Parijs elk van de drie topkrimpregio’s (NO Groningen, Zuid Limburg en Zeeuws-Vlaanderen) één dag bezocht. Dit bezoek heeft plaats gevonden in het kader van het onderzoek ‘Local scenario’s of demographic Change’. De drie provincies hebben dit bezoek in samenspraak met het ministerie van BZK voorbereid.

In opdracht van het ministerie van BZK heeft Public Result ondersteuning geboden door zorg te dragen voor de inhoudelijke voorbereiding van het veldbezoek (in samenspraak met de provincie en andere betrokken partijen) in de vorm van een paper over de arbeidsmarkt en het economisch perspectief van de regio.

Daarnaast is de bijeenkomst organisatorisch voorbereid door middel van het opstellen van een draaiboek.

Nieuws

Werken bij Public Result?