Hoe ziet Voorne-Putten er straks uit? 11-04-2015

< Anticipeerprogramma Voorne-Putten

Public Result heeft een 'scan uitgevoerd op het Zuid-Hollandse eiland Voorne-Putten, waar de leefbaarheid door demografische veranderingen onder druk komt te staan. Met minder gezinnen en meer ouderen is het lastig de huidige voorzieningen op peil te houden. Dit is op het eiland al langer bekend. Een ‘scan’ van demografische ontwikkelingen bevestigt dit nog eens. Ook schetst deze scan de gevolgen hiervan voor onderwijs, zorg, wonen en economie op Voorne-Putten.

Lees meer in Op Voorne-Putten

Werken bij Public Result?