Nieuw jaar, nieuwe plannen 21-01-2019

Goede voornemens gaan hand in hand met de start van een nieuw jaar. Plannen maken is immers belangrijk als je nieuwe dingen wilt realiseren. In dit blog vertellen we je wat we in 2019 van plan zijn. Maar we kijken graag ook nog even terug op wat we vorig jaar hebben bereikt. We beginnen met een terugblik op het afgelopen jaar. Dat doen we aan de hand van een aantal speerpunten die we op de drempel van 2017 naar 2018 hebben geformuleerd.

Coproductie en realisatiekracht

Het is het handelsmerk van Public Result: de coproductie met onze opdrachtgevers. Vorig jaar hebben we op dat gebied een aantal mooie resultaten geboekt waar met veel plezier en trots op terugkijken. Zo werd in september de tweede fase van de Regiodeal Noordoost Fryslân getekend. Ook hebben we vorig jaar een bijgedragen aan de realisatie van de Beroepscampus in Goeree en zorgcoöperaties in Den Haag. En we hebben voor het eerst een tweetal grote evaluaties in coproductie met alle belanghebbenden uitgevoerd, voor de Meldcode Huiselijk Geweld en voor ANNO, het regionale programma in Noordoost Friesland. Ook nieuw was de interactieve game die we vorig jaar hebben ontwikkeld en gespeeld voor de optimalisatie van maatschappelijk vastgoed. De game draagt ertoe bij dat partijen, bijvoorbeeld een College van B&W of een groep bewoners, met elkaar kijken naar hun toekomstige droom voor maatschappelijk vastgoed en tegelijkertijd onderzoeken wat er met het huidige vastgoed moet gebeuren om daar te komen. Ook met het oog op verduurzaming komen gemeenten steeds meer voor de vraag te staan: welk vastgoed moeten we houden en welk vastgoed meten we afstoten?

Transparantie

Daarnaast is transparantie vorig jaar heel belangrijk geweest. Zo hebben we gewerkt aan dashboards, zodat onze klanten ons nog beter kunnen volgen. Dit hebben we gedaan bij twee regio’s, waar we de economische ontwikkelingen hebben gemonitord. Via het dashboard heeft de klant direct inzicht in wat de consequenties zijn van bijvoorbeeld beleidsvoornemens rond onderwijs of arbeidsmarkt.

Soms gaan dingen ook anders dan verwacht …

Zo hadden we bijvoorbeeld verwacht dat de aanpak van grote problemen in de wijken op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en huisvesting in 2018 een vlucht zou nemen. Segregatie in de stad wordt immers steeds groter. Toch is dit niet in die mate gebeurd. We hopen dat het onderwerp wel op de politieke agenda van 2019 komt te staan, want we zien een grote urgentie. Ook onze verhuizing naar de Plaspoelpolder was natuurlijk een belangrijke maar ongeplande stap in 2018. Op onze nieuwe locatie beschikken we over een prachtige workshopruimte, waar we dit jaar veel gebruik van hopen te maken. Tijdens onze openingsborrel op 24 januari (meld je aan) laten we je graag ons nieuwe onderkomen zien!

Voornemens voor 2019

Onze klanten prikkelen ons om na te denken over onze toekomst. En dat is ook nodig, want de maatschappelijke ontwikkelingen en technologische trends gaan razendsnel! Vanuit die ambities hopen we weer samen met partijen resultaat te boeken. En bijvoorbeeld weer bij te dragen aan nieuwe Regiodeals, want we merken dat er meer regio’s zijn die daar ondersteuning bij zoeken. Ook willen we graag een vervolg geven aan onze interactieve game voor maatschappelijk vastgoed, de realisatie van zorgcoöperaties, verdergaan met interim dienstverlening en met onze innovatieve manier van evalueren en monitoren. En uiteraard zetten we ook in 2019 weer graag samen met onze klanten de schouders onder de realisatie en uitvoering van projecten.

Transitieatlas

Het is tevens onze ambitie voor 2019 om weer licenties voor onze Transitieatlas Primair Onderwijs uit te geven, omdat we merken dat daar een duidelijke behoefte aan is. De Transitieatlas is namelijk een uitstekende en relatief kostenefficiënte webapplicatie om een goede gesprekspartner te worden over consequenties van leerlingdaling voor onderwijshuisvesting, onderwijskwaliteit en bedrijfsvoering binnen je eigen organisatie,  regio of stad.

Je hoort nog van ons!

Ook in 2019 zullen we weer regelmatig van ons laten horen. Allereerst gaan we natuurlijk door met het publiceren van onze blogs en het organiseren van onze workshops. Daarnaast is het de bedoeling om in de zomer een summercourse te organiseren onder de naam Public Result Academy met als onderwerp: “Ben je future proof?” Voor verschillende actuele thema’s volgen belangstellenden een dag lang een cursus, waarbij ze concrete handvatten krijgen en bovendien met ideeën voor hun eigen casus naar huis gaan.

Lang verhaal kort

Gaan we in 2019 een andere koers varen? Nee, integendeel. We zijn al lekker op weg, maar met deze goede voornemens doen we er in 2019 nog een tandje bij en hopen we als adviseurs ook dit jaar weer die frisse blik te bieden, waarmee we partijen en inhoud zoveel mogelijk door coproductie met elkaar te kunnen verbinden.

Werken bij Public Result?