Public Result en Companen: samen in beweging voor meer uitvoeringskracht 01-09-2023

Een samenleving die steeds complexer is georganiseerd. Belangen die over elkaar heen duikelen, terwijl oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken noodzakelijker zijn dan ooit. Hoe zorg je ervoor dat deze oplossingen daadwerkelijk impact hebben op de concrete woon- en leefomgeving van mensen? Public Result bundelt hiervoor de krachten met Companen. Goed nieuws voor beleidsmakers en beslissers in de (semi-)publieke sector.

Onderzoek, beleid én realisatie

Al decennia werken we bij Public Result aan beleid en implementatievragen rond regionale opgaven. Maar de opgaven van onze opdrachtgevers worden steeds veelomvattender en kunnen vaak niet los van elkaar worden gezien. Daarmee lag een fusie met Companen in Arnhem - een gerenommeerd adviesbureau voor bruikbaar onderzoek en beleid voor vraagstukken rond volkshuisvesting - voor de hand. Steeds vaker vragen opdrachtgevers ons de daadwerkelijke impact van oplossingen in de concrete woon- en leefomgeving (brede welvaart) in kaart te brengen. En om te helpen met beleidsontwikkeling op het gebied van wonen en leefomgeving. Door samen op te trekken verbreden we onze dienstverlening en kunnen we beter inspelen op de veranderende vragen van onze opdrachtgevers.

Bewezen formule

Een gezonde dosis pragmatisme, betrokkenheid bij maatschappelijke opgaven en de wil om in opdrachten net een stap verder te gaan. Het typeert zowel Public Result als Companen en vormt de basis van het besluit samen te gaan. Een samenwerking die zich in de praktijk al bewijst. Bijvoorbeeld bij het werken aan uitvoeringsplannen van woon- en woonzorgvisies en bij de monitoring van Regio Deals. We stappen daarbij over sectorgrenzen heen, denken buiten bekende kaders en verbinden thema’s die elkaar raken.

       

Verbinding en structuur

Voor het implementeren van maatschappelijke opgaven moet er steeds slimmer gewerkt worden. Innovatie is nodig om belanghebbenden te betrekken en om in te spelen op grote maatschappelijke veranderingen. Door de jaren heen is onze aanpak succesvol gebleken. Doordat we aansluiten bij de kracht en de sleutelpersonen in het veld, hechte interdisciplinaire teams formeren en ruimte bieden aan innovatie. Maar ook door een langetermijnstrategie met kortetermijnsuccessen te combineren. We begeleiden zo onze opdrachtgevers van beleid naar uitvoering en gebruiken methoden om zowel de samenwerking als de uitvoering goed te structureren en te organiseren. Steeds meer ontbreekt bij deze stap naar de uitvoering een goed beeld van de impact die we maken op de concrete woon- en leefomgeving van mensen (brede welvaart). Daar waar Public Result de uitvoering op poten zet heeft Companen de brede monitoren en de bruikbare beleidsoplossingen in huis voor vragen rond volkshuisvesting. Samen overzien we wat dan nodig is in dit complexe speelveld.

Eén bedrijf, twee adviesbureaus

Public Result en Companen vormen nu formeel één bedrijf, maar blijven twee adviesbureaus met eigen naam en expertises. Juist omdat die elkaar zo mooi aanvullen. Wij blijven de specialist in beleid en uitvoeringsprogramma’s rond regionale vraagstukken (Regio Deals), arbeidsmigratie, economie en arbeidsmarkt, en wijkenaanpak. En Companen blijft de sterke partij in onderzoek, procesbegeleiding, beleid en monitoring rond woon-, woonzorg- en wijkgerichte vraagstukken. Altijd op zoek naar het gezamenlijk belang. We zijn ervan overtuigd dat de combinatie zorgt voor beweging in maatschappelijke vraagstukken en leidt tot een beter resultaat voor onze opdrachtgevers.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de fusie tussen Companen en Public Result? Of heeft u vragen op het snijvlak van volkshuisvesting, uitvoering en monitoring? Neem dan contact op met Kees Stob.

Werken bij Public Result?