Webinar Huisvesting Arbeidsmigranten: Het succesverhaal van Regio Rivierenland 02-04-2024

Afgelopen maandag werd met trots stilgestaan bij het succesverhaal huisvesting arbeidsmigranten in de regio Rivierenland. In een webinar spraken Public Result, de gedeputeerde van de provincie Gelderland, de wethouder van Neder-Betuwe en een programmamanager over de totstandkoming van de samenwerking in de regio en de resultaten die daaruit voortvloeiden. Het doel: andere regio’s ook enthousiasmeren en handvatten aanbieden om aan de slag te gaan. De hele webinar bekijken? Dat kan hier!

Niet per gemeente maar regionaal

In de regio Rivierenland hebben de gemeenten onder begeleiding van Public Result en in samenwerking met marktpartijen en de provincie Gelderland een regionaal beleidskader met bijbehorend uitvoeringsprogramma opgesteld. De gemeenten zijn van geen of weinig beleid tot dezelfde vlieghoogte gekomen. Niet in elke gemeente was duidelijk hoe groot de uitdaging voor huisvesting arbeidsmigranten was. Vanuit onderzoek en lokale geluiden werd het vraagstuk bij iedere gemeente in kaart gebracht met als uitkomst het besef dat er regionaal actie moest worden ondernomen om o.a. het waterbedeffect tegen te gaan. Na vele gespreksrondes ligt er een uitvoeringsprogramma voor en door alle gemeenten met als kers op de taart een convenant met marktpartijen. Op naar de uitvoering!

Bewezen formule

Meer weten over het uitvoeringsprogramma of convenant en de rol van Public Result? Bekijk dan vooral de projectpagina en de persberichten van verschillende media.          

Verbinding en structuur

Voor het implementeren van maatschappelijke opgaven moet er steeds slimmer gewerkt worden. Innovatie is nodig om belanghebbenden te betrekken en om in te spelen op grote maatschappelijke veranderingen. Door de jaren heen is onze aanpak succesvol gebleken. Doordat we aansluiten bij de kracht en de sleutelpersonen in het veld, hechte interdisciplinaire teams formeren en ruimte bieden aan innovatie. Maar ook door een langetermijnstrategie met kortetermijnsuccessen te combineren. We begeleiden zo onze opdrachtgevers van beleid naar uitvoering en gebruiken methoden om zowel de samenwerking als de uitvoering goed te structureren en te organiseren. Steeds meer ontbreekt bij deze stap naar de uitvoering een goed beeld van de impact die we maken op de concrete woon- en leefomgeving van mensen (brede welvaart). Daar waar Public Result de uitvoering op poten zet heeft Companen de brede monitoren en de bruikbare beleidsoplossingen in huis voor vragen rond volkshuisvesting. Samen overzien we wat dan nodig is in dit complexe speelveld.

Eén bedrijf, twee adviesbureaus

Public Result en Companen vormen nu formeel één bedrijf, maar blijven twee adviesbureaus met eigen naam en expertises. Juist omdat die elkaar zo mooi aanvullen. Wij blijven de specialist in beleid en uitvoeringsprogramma’s rond regionale vraagstukken (Regio Deals), arbeidsmigratie, economie en arbeidsmarkt, en wijkenaanpak. En Companen blijft de sterke partij in onderzoek, procesbegeleiding, beleid en monitoring rond woon-, woonzorg- en wijkgerichte vraagstukken. Altijd op zoek naar het gezamenlijk belang. We zijn ervan overtuigd dat de combinatie zorgt voor beweging in maatschappelijke vraagstukken en leidt tot een beter resultaat voor onze opdrachtgevers.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de fusie tussen Companen en Public Result? Of heeft u vragen op het snijvlak van volkshuisvesting, uitvoering en monitoring? Neem dan contact op met Kees Stob.

Werken bij Public Result?