Steeds vaker regelen burgers zelf lokale zorg en ondersteuning in hun wijk. Bijvoorbeeld door het opzetten van een maaltijdservice of initiatieven voor dagbesteding. Een van de mogelijkheden om deze informele hulp en zorg te organiseren, is de oprichting van een coöperatie. Public Result begeleidde vorig jaar de vorming van Coöperatie AISHEL: een samenwerking van drie bewonersinitiatieven in de Haagse wijk Escamp. Ellen Kleijn, een van de drie initiatiefneemsters, vertelt erover. AISHEL is een samenvoeging van de drie voornamen van de initiatiefneemsters Aïcha El Kadiri, Shanella Bridgewater en Ellen Kleijn: drie vrouwen die een paar jaar geleden gestart zijn met het ontwikkelen van activiteiten voor kwetsbare bewoners in Escamp. Alle drie hadden ze daarvoor destijds een eigen organisatie opgericht. Zo richtte Aïcha zich met haar initiatief Anna’s Gedoe vooral op kwetsbare vrouwen, bereikte Shanella met haar Amazing Women’s Centre met name (alleenstaande) moeders met kinderen en bediende Ellen met ElCuraZorgt de ouderen uit de wijk.

In contact

Dat deden ze onafhankelijk van elkaar, totdat ze twee jaar geleden via de gemeente Den Haag met elkaar in contact kwamen. Ellen: ‘We kenden elkaar niet, maar de gemeente had het idee dat onze initiatieven goed bij elkaar zouden passen. Ons werd gevraagd hoe we er tegenover stonden om samen te gaan werken. We zagen wel mogelijkheden, maar moesten er ook wel even over nadenken.’ Uiteindelijk stemden de drie vrouwen in, maar vooral in het begin was het samengaan van de drie initiatieven voor alle partijen erg wennen. ‘Het is een intensief leer- en groeiproces geweest,’ zegt Ellen, terugblikkend op de beginperiode.

Eigen identiteit

Ze was destijds best sceptisch, bekent Ellen. ‘Je vraagt je toch af: Gaat dit wel werken? We waren vooral bang om onze eigen identiteit te verliezen. En dat wilden we voorkomen. De vrouwen op wie Amazing Women’s Centre en Anna’s Gedoe zich richten, hebben vaak al weinig vertrouwen in de maatschappij. Daarom hebben we ook besloten om ons geen ‘zorgcoöperatie’ te noemen, maar gewoon Coöperatie AISHEL. Het woord ‘zorg’, dat we aanvankelijk wel aan onze naam hadden verbonden, schrikt namelijk ook veel vrouwen af, die al vaak te maken hebben gehad met allerlei vormen van hulpverlening en zorg. Om hen te kunnen blijven bereiken, hebben we het eerste jaar van onze samenwerking nog geregeld onze oorspronkelijke namen aangehouden. Maar vanaf nu gaan we onze cliënten steeds meer vanuit de naam AISHEL benaderen.’

Niet vanzelf

Het is nu twee jaar geleden dat de drie initiatieven bij elkaar werden gebracht en een jaar geleden dat de dames het intentie-akkoord voor Coöperatie AISHEL ondertekenden. Ellen: ‘Het ging niet vanzelf. Maar gelukkig hebben we veel hulp gehad van Public Result. Zij hebben ons begeleid bij het uitwerken van de plannen, bij het maken van een begroting en ons allerlei adviezen gegeven. Dat was erg waardevol.’

Veel voordelen

Dat de samenwerking veel voordelen oplevert, ondervinden ze nu al een jaar aan den lijve. ‘Samen bereiken we meer mensen, omdat we gebruik kunnen maken van elkaars netwerk, vrijwilligers en cliënten. Cliënten van Anna’s Gedoe kunnen bijvoorbeeld op den duur ingezet worden om ouderen van ElCuraZorgt te helpen. Daarbij komt dat je met z’n drieën veel meer kunt dan in je eentje. We staan veel sterker. We hebben dingen bereikt die we alleen nooit voor elkaar gekregen zouden hebben. En omdat we groter zijn, worden we serieuzer genomen. Dat is bijvoorbeeld heel praktisch bij het aanvragen van een subsidie.’

Inspraak

AISHEL wil zoveel mogelijk mensen bereiken, aldus Ellen. ‘Buurtbewoners kunnen lid worden van de coöperatie. Dan hebben ze inspraak en kunnen ze laten weten wat ze nodig hebben. Op termijn willen we er zijn voor álle bewoners van Escamp. We denken aan dagbesteding, maaltijdvoorziening, sportactiviteiten en taallessen. Er zijn plannen genoeg. Dankzij de samenwerking versterken we niet alleen elkaar, maar de hele wijk.’

Meer lezen over de begeleiding door Public Result?

Lees dan ook ons blog ‘De kracht van de nieuwe zorgcoöperaties’.
Werken bij Public Result?