Met Public Result mogen wij voor onze opdrachtgevers diverse maatschappelijke opgaven verder brengen. Voor mij ligt de uitdaging telkens weer in het vinden van een slimme oplossing op het snijvlak van inhoud en proces in coproductie met de betrokken sleutelfiguren. Hier kan ik al mijn ervaring en betrokkenheid bij de publieke zaak in kwijt. Het is dan mooi om te zien dat onze klanten ook werkelijk een stap vooruit zetten met de resultaten.

Mijn motivatie

Ik vind het inspirerend om met een hecht team van adviseurs daaraan te werken en hen uit te dagen het maximale uit zichzelf en het team te halen. Het motiveert om interessante invalshoeken of cross-overs tussen de diverse terreinen waarop we werkzaam zijn te ontdekken. Zo kunnen we de opgedane kennis en ervaring ook door ontwikkelen in innovatieve instrumenten. Juist de afgelopen jaren hebben we daarin veel geïnvesteerd met ondersteuning van slimme digitale toepassingen (bijvoorbeeld Transitieatlas, Voting Result).

Vanuit deze intentie heb ik in 2001 Public Result (voorheen StadNetwerk) opgericht, na ervaring opgedaan te hebben bij de overheid en de private sector (KPMG, TRS Ontwikkelingsgroep). Vanuit Public Result heb ik naast het advieswerk diverse adviesfuncties op managementniveau vervuld bij het Rijk en o.a. de gemeenten Den Haag en Amsterdam. Mijn studieachtergrond ligt bij de universiteit Twente (Bestuurskunde) en de Rochester-Erasmus Executive MBA.

Werken bij Public Result?