In het sociaal domein, ruimtelijke ontwikkeling en de woningmarkt blijft weinig voor langere tijd hetzelfde. Maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen vragen steeds weer om slimme oplossingen waar alle betrokken partijen zich in kunnen vinden. Ik blijf het een leuke uitdaging vinden om hier samen met de klant zo goed mogelijk aan te werken.

 

Na adviseursfuncties bij enkele grote adviesbureaus op het terrein van wonen, stedelijke vernieuwing, energiebeleid en ruimtelijke ordening ben ik, inmiddels al weer een flink aantal jaar geleden, bij Public Result terecht gekomen. De hechte samenwerking in een relatief klein team bevalt me goed.

 

Als senior adviseur ben ik in samenwerking met mijn collega’s in opdrachten op het gebied van wonen, stedelijke vernieuwing en sociaal beleid het gezicht naar de klant.  De afgelopen jaren heb ik mij met name bezig gehouden met de problematiek en huisvesting van arbeidsmigranten in verschillende gemeenten en provincies. Mijn uitgebreide kennis en ervaring op deze gebieden zet ik graag in om de klant optimaal te bedienen.

Werken bij Public Result?