Maatschappelijke problemen worden steeds complexer en vragen om een brede aanpak vanuit meerdere invalshoeken. Dit kan alleen worden bereikt als verschillende overheidslagen, onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en andere stakeholders (zoals zorginstellingen en woningcorporaties) nauw samenwerken. Hier wil ik vanuit mijn ervaring een bijdrage aan leveren. Hoe kan een regio, een stedenband of een gemeente de handen in elkaar slaan om tot een gezamenlijk resultaat te komen? Grensoverschrijdend samenwerken (GROS) is daarbij voor mij een speerpunt vanwege mijn achtergrond als voormalig bestuurder EUREGIO. Inhoudelijk ben ik vooral thuis in de ruimtelijke, economische en maatschappelijke samenwerking.  Met behulp van de Economische Transformatiemonitor (ETM) heb ik bijvoorbeeld gewerkt aan het definiëren en monitoren van economische ambities, inclusief programma’s voor destinatiemarketing, voor onder andere Goeree-Overflakkee en Noordoost Fryslân. Maar ik ga ook graag aan de slag met economische analyses (bijvoorbeeld naar de mogelijke effecten van Corona-maatregelen), beleidsevaluaties en verkenningen van strategische keuzes voor toekomstig beleid.

Het maatschappelijk resultaat staat altijd centraal

Door mijn achtergrond in bestuurskunde en politicologie met focus op internationale betrekkingen heb ik een goed beeld van hoe een efficiënte samenwerking eruit kan zien en van de krachtenvelden waar dit werk zich afspeelt. Maar ik ben me ook bewust van de problemen die het samenwerken soms met zich mee brengt.  Alleen door samenwerken komen we verder: lokaal, nationaal en in Europa! Vaak kan een facilitator helpen om deze drempels inzichtelijk te krijgen en uiteindelijk te voorkomen. Want het maatschappelijk resultaat staat altijd centraal.

Vóór mijn tijd bij Public Result heb ik mijn bachelor aan de Universiteit Twente afgerond en mijn master aan de Universiteit Leiden behaald. Daarna heb ik een aantal jaren als projectleider en later adjunct directeur-bestuurder voor een grensoverschrijdend samenwerkingsverband, de EUREGIO, gewerkt. Hier heb ik regionale samenwerking, ook met organisatorische, politieke en culturele verschillen, in de praktijk kunnen faciliteren.

Werken bij Public Result?