Rapport schudt de Achterhoek wakker 21-12-2017

< Beroepsonderwijs Achterhoek transitieatlas

Bron: Tubantia, 21 december 2017

  De Achterhoek heeft in 2030 19.000 paar minder handen om het werk in de regio te doen. Reden voor bedrijven om te bedenken waar die handen wél vandaan moeten komen. Robots wellicht? Een wake-upcall voor de Achterhoek.  

©Jan Ruland van den Brink

Zo wordt het dinsdag gepresenteerde rapport gezien waarin wordt geschetst dat de beroepsbevolking in de regio in 2030 19.000 minder mensen telt dan nu. ,,We hoeven er niet van te schrikken'', zegt René van Gils, bestuurder van ROC Graafschap College, met 10.000 leerlingen dé grote leverancier van personeel voor de arbeidsmarkt. ,,Wel betekent dit dat we een opgave hebben. Namelijk dat we met minder mensen de economie draaiende moeten houden.''

De Transitieatlas beroepsonderwijs Achterhoek is samengesteld onder leiding van Henkjan Kok. Eerder liet Kok de Achterhoek schrikken door inzichtelijk te maken wat de bevolkingskrimp voor gevolgen had voor het basisonderwijs. De gepresenteerde feiten over leerlingendaling hadden tot gevolg dat ongeveer vijftien basisscholen in de regio sloten. Het dinsdag verschenen rapport legt de gevolgen van krimp voor het voortgezet onderwijs en aansluitend de arbeidsmarkt bloot. In het rapport wordt gewaarschuwd voor mogelijke gevolgen. Het doemscenario is dat bedrijven op termijn geen personeel kunnen vinden en naar een andere regio trekken waar wel werknemers zijn.  

,,Beursgenoteerde bedrijven zullen sneller zo’n rationele keus om te vertrekken maken dan familiebedrijven”, denkt Peter Rikken, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Midden. ,,De meeste Achterhoekse bedrijven zijn geworteld in de regio. De drempel om te verhuizen is voor die bedrijven heel groot.
Maar als er straks minder handen zijn, zullen we dus wel een oplossing moeten vinden.”

Het rapport laat zien dat er veel meer Achterhoekers (totaal 39.000) een dienstverband hebben buiten de regio dan dat er mensen van buiten een dienstverband hebben in de Achterhoek (9.800). Een oplossing zou kunnen zijn de Achterhoekse forensen het aantrekkelijk te maken in de eigen regio te werken. Dan moeten er wel banen zijn die aansluiten bij het – veelal hoge – kennisniveau van deze forensen. Robotisering – een woord dat niet overal even goed valt, omdat robots het werk overnemen van mensen – wordt gezien als een oplossing voor de Achterhoek. Van Gils: ,,We zullen bevolkingskrimp en robotisering, twee ogenschijnlijke kwaden, samen moeten brengen. Door innovaties zullen we minder mensen nodig hebben. Bovendien kunnen die innovaties interessant zijn voor mensen die nu buiten de regio hun emplooi vinden. Het kan ze over de streep trekken om in de Achterhoek te gaan werken.”

Dat daarbij de concurrentie moet worden aangegaan met omliggende regio’s is een consequentie. ,,De krimp treft niet alleen de Achterhoek”, zegt Van Gils. ,,Uiteindelijk
krijgt heel Nederland er last van. Ook het westen van het land.

Werken bij Public Result?