Agenda Netwerk Noordoost (ANNO) verhuist naar het Kennis en Innovatiehuis 29-11-2017

< Regio Deal Noordoost Fryslân

Bron:nieuwedockumercourant.nl, 29 november 2017 BUITENPOST – De projectorganisatie van Agenda Netwerk Noordoost verhuist naar het Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân in Buitenpost. Vanaf 1 december 2017 is ANNO daar officieel gevestigd. Het projectteam van ANNO werkt samen met de (nu nog) zes gemeenten in Noordoost-Fryslân, provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en verschillende regionale partners aan het versterken van de leefbaarheid en economische structuur van de regio. Een aantal van deze regionale partners, waaronder het KEI, Kenniswerkplaats, Noardlike Fryske Wâlden en Stichting RMT, zijn al gevestigd in het Kennis- en Innovatiehuis. Door de verhuizing van ANNO naar het Kennis- en Innovatiehuis ontstaat er een verdere bundeling van regionale organisaties op één locatie. De verwachting is dat dit een positief effect op de regionale samenwerking heeft. Werken aan een regionale agenda en projecten De ANNO samenwerking richt zicht op drie thema’s: Wonen & Leven, Economie en Grien & Blau. Voorbeelden van opgaven en projecten waar binnen deze thema’s aan wordt gewerkt met regionale partners zijn de Regiodeal, de Mobiliteitscentrale, Natuurinclusieve Landbouw, toekomstbestendige watersystemen (Better Wetter) en duurzaamheid.

Werken bij Public Result?