Bouwcampus Fryslân eerste stap van vernieuwend Noordoost-Friesland 07-11-2017

< Regio Deal Noordoost Fryslân

Bron: noordz.nl, 7 november 2017 Ambities voor werkgelegenheid in de regio realiseren, betekent aanpakken en doorgaan, zegt Martin van der Veen, directeur van het Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân in Buitenpost. Scoren vanaf de flanken van het land, hoe doe je dat? Wat maakt dit gebied uniek? „Wij hebben als enige in dit land een Regiodeal met Binnenlandse Zaken en 42 regionale partijen getekend om het bruto regionaal product met 400 miljoen euro (!) per jaar te laten stijgen in 2025. Met name in onze stuwende sectoren bouw, maakindustrie en agro-food door meer versterking van het innovatief vermogen, ondernemerschap, een leven lang leren en partnerschap.” Wordt de deal een succes? „Bij deze gezamenlijke ambitie horen een goede planning en gedegen onderbouwing. Geld vrijmaken heeft alleen zin als het concreet ergens toe leidt. We hebben geleerd dat projecten opzetten en samenwerken beter en effectiever moest en dat zijn we gaan doen. 42 Partijen uit de regio doen mee, maar de beste plannen komen hier van onderaf. Wij moeten als Kennis- en Innovatiehuis (KEI), samen met het Kennislab en de Kenniswerkplaats, als faciliterend kennispunt fungeren, ondernemers in hun ambities en ideeën ontzorgen en ondernemers en onderwijs een podium bieden.” Mis je partijen? „Eigenlijk mis ik de media, zij hebben net als anderen hun rol in de maatschappij waar ze deel van uitmaken. Ik vind het jammer dat ik daar zo weinig van merk, we hebben elkaar allemaal heel hard nodig.”   Waar liggen de speerpunten? „Inzetten op versnelde ontwikkeling en vernieuwing van onze traditioneel sterke sectoren bouw, metaal en agro-food. Door samenwerking kunnen we kennis delen, personeel behouden, perspectief bieden en innovatie ontwikkelen. De eerste concrete stap is de realisatie eind dit jaar van Bouwcampus Fryslân, het nieuwe kennis- en innovatiecentrum voor industrieel, duurzaam en circulair bouwen in Nederland.” „We hebben in deze regio enorm veel bouw- en materiaalkennis, nu gaat het er om te leren van elkaar, met bouwbedrijven, productontwikkelaars en woningcorporaties. Wij kunnen de trekker worden voor bouwend Nederland, met het delen van vernieuwende kennis, van apparatuur en software en het stimuleren van innovatief ondernemerschap. Wij moeten laten zien wat we kunnen.”

Werken bij Public Result?