NFW verhuist van Burgum naar Buitenpost 25-10-2017

< Regio Deal Noordoost Fryslân

Bron: actiefonline.nl, 25 oktober 2017 BUITENPOST – Vanaf 1 november neemt de Noardlike Fryske Wâlden plaats in het Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân in Buitenpost. De organisatie verhuist vanuit het Streekhuis in Burgum. Deze keus voor de verhuizing is gemaakt omdat de Noardlike Fryske Wâlden daardoor binding blijft houden met de partijen die op dit moment al in het Kennis- en Innovatiehuis werkzaam zijn. De daadwerkelijke verhuizing vond maandag 23 oktober plaats, in de herfstvakantie. De organisatie neemt in totaal elf medewerkers mee naar Buitenpost. Kennis- en Innovatiehuis Met de komst van de Noardlike Fryske Wâlden zijn er nu meer dan tien kennisorganisaties gevestigd in het Kennis- en Innovatiehuis. Zij vormen samen het Kennispunt van de regio. Door krachten te bundelen en partijen aan elkaar te verbinden streeft het Kennispunt naar behoud van werkgelegenheid in Noordoost Fryslân. De Noardlike Fryske Wâlden De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een vereniging van zes afdelingen in Noordoost Fryslân. De bijna achthonderd leden, boeren en particulieren, doen via deze organasiatie aan agrarisch natuurbeheer. De NFW is ontstaan door bundeling van 'lokale' coöperaties, waarvan de Vereniging Eastermar's Lânsdouwe (1992 opgericht) de oudste is. De vereniging NFW zet zich in 2017 onder andere in voor 3600 kilometer landschapselementen, 321 pingo's en dobben en 2815 hectare weidevogelbeheer. De vereniging NFW streeft naar een gebiedsgerichte, vitale landbouw die vervlochten is met het cultuurhistorische landschap met bijbehorende natuurwaarden. Kennispunt van de regio Het Kennis- en Innovatiehuis (KEI) Noordoost Fryslân behandelt individuele vraagstukken van ondernemers op het gebied van subsidie, innovatie, groei en export. Het doel is het versterken van de economie in de regio Noordoost Fryslân. Dit doet het KEI samen met het Kennislab en de Kenniswerkplaats. Samen vormen ze het Kennispunt van de regio.

Werken bij Public Result?