De noordoost Friese economie in de versnelling 18-07-2017

< Regio Deal Noordoost Fryslân

Bron: ltonoord.nl, 18 juli 2017 Noordoost Fryslân wordt gezien als krimpregio. LTO Noord werkt samen met overheden, het bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen en anderen aan de totstandkoming van de Versnellingsagenda Noordoost Fryslân. Die samenwerking moet de economische structuur versterken om de economische vitaliteit, het verdienend vermogen van de regio en de leefbaarheid in de kernen op peil te houden. Samenwerking houdt regio Noordoost Fryslân vitaal Om de Noordoost Friese economie te versterken is gekozen voor een focus op de sterke sectoren van de regio. En dat zijn de maakindustrie, vooral op het gebied van metaal en bouw, de agrarische sector en recreatie en toerisme. Een groep betrokkenen rondom de agrarische sector heeft veel animo getoond om als regio Noordoost Fryslân te gaan samenwerken en te gaan profileren in een gezamenlijk programma. Bijvoorbeeld op het gebied van intensivering & verduurzaming, zilte teelt, precisielandbouw, waterbeheer en landbouw, de combi diversiteit en verduurzaming, versnellingsagenda, smart farming. Regio Noordoost Fryslân lijkt een ideale plek om de cross-over tussen de vele trajecten duidelijk te maken. Ondertekening Regiodeal Betrokken partijen willen aan de Versnellingsagenda Noordoost Fryslân invulling geven door middel van het sluiten van een Regiodeal. Op maandag 17 juli ondertekenen LTO Noord, het Rijk, de provincie Fryslân en de zes samenwerkende gemeenten in Noordoost Fryslân samen met regionale partners uit bedrijfsleven en onderwijs de Regiodeal ‘Noordoost Fryslân maakt verschil; de economie in de versnelling’. Vervolgens start na de vakantieperiode het uitwerken en scherper stellen van de intenties van de regio en wordt een programma voor de regio opgesteld en met de verschillende stakeholders besproken op het gebied van wenselijkheid en realiseerbaarheid

Werken bij Public Result?