Publicatie Werken aan Wijken 01-05-2011

< Experiment wijkaanpak

In mei 2011 hebben de ambassadeurs van het experiment Samenhang in de wijk de rapportage Werken aan Wijken gepubliceerd.  De rapporten zijn bedoeld als inspiratie en motivatie voor ambtenaren en professionals.  In deel 1  worden de ervaringen en vuistregels uit het experiment gedeeld; deel 2 bestaat uit een serie essays over het experiment.  Het essay zoals opgesteld door Kees Stob over het Groningse experiment toont dat zowel frontlijnwerkers op straat als de ambtelijk bestuurlijke organisatie en maatschappelijke instellingen nodig zijn om tot een stevige lokale wijkaanpak te komen. Lees hier Werken aan Wijken deel 1 en deel 2.  

Werken bij Public Result?