Actieplan bevolkingsdaling ‘Krimpen met kwaliteit’ 27-11-2009

< Evaluatie krimpconvenanten

In het Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling 'Krimpen met kwaliteit' stippelen Rijk, provincies en gemeenten uit hoe zij de gevolgen van krimp willen opvangen, maar ook de kansen die krimp biedt gaan verzilveren. De komende 30 jaar krijgt volgens de nieuwste prognoses zo'n 40 procent van de gemeenten met een daling van het aantal inwoners te maken. In sommige gemeenten met wel meer dan vijf procent. Zeker als ook het aantal huishoudens daalt kan dit ingrijpende gevolgen hebben voor de leefbaarheid omdat woningen leegstaan en voorzieningen verdwijnen. Het actieplan richt zich vooral op de meest urgente regio's: Zeeuws-Vlaanderen, Noordoost-Groningen en Parkstad-Limburg. Deze gebieden kregen het afgelopen jaar van het kabinet speciale ondersteuning van een Topteam Krimp. In lijn met de adviezen van dit Topteam roept het actieplan gemeenten in krimpregio's op om tijdig te onderkennen dat krimp onomkeerbaar is.  

Werken bij Public Result?