Aanbieding Adviezen decentralisatie AWBZ aan de gemeente Den Haag 06-06-2013

< Expertgroep Preventie & Toegang

Met de decentralisatie AWBZ staan zorginstellingen, welzijnsinstellingen, vrijwilligersorganisaties, cliëntenorganisaties en de gemeente voor een flinke opgave. De AWBZ functies kunnen mede door de bezuinigingen niet één-op-één worden overgenomen.

Het indicatieproces, de voorzieningen en de wijze van bekostiging zullen veranderen. Het is vanwege deze majeure verandering dat de wethouder in Den Haag heeft gekozen voor een interactief beleidsvormingstraject waarbij dienstverlenende instellingen en belangenorganisaties burgers worden betrokken en geconsulteerd.

Op 6 juni 2013 hebben de wethouders JWS, dhr. Klein, en VDMO, dhr. Baldewsingh, het opgestelde adviesrapport inzake de decentralisatie AWBZ in ontvangst genomen. Dit rapport is in hun opdracht opgesteld door deskundigen uit de zorg, welzijn en wetenschap. Het is een onafhankelijk advies. De uitkomsten worden betrokken bij de verdere uitwerking van het Wmo-beleid.

Lees hier de aanbiedingsbrief van wethouder van Jeugd, Welzijn en Sport in Den Haag Karsten Klein aan de Commissie Samenleving.

Bekijk hier de Hoofdlijnen adviezen decentralisatie AWBZ, de volledige Adviezen decentralisatie AWBZ en de Bijlage horend bij de Adviezen

Werken bij Public Result?