Leiden Bio Science Park groeit en bloeit 02-02-2016

< Procesmanagement Knoop Leiden-West

Al in 1984 creëerde de Universiteit Leiden ruimte om bedrijven op het gebied van medicijnontwikkeling te huisvesten. Het terrein, dat nu Leiden Bio Science Park heet, is nog steeds in handen van de universiteit. Het is inmiddels goed voor 130 bedrijven en 4.054 werknemers. “Zelfs Boston is ervan onder de indruk”, vertelt een artikel van de Ingenieur. Een mooi voorbeeld van de triple helix samenwerking “avant la lettre” waarvoor Public Result (voorheen StadNetwerk) de samenwerkingspartners Universiteit Leiden, de gemeenten Leiden, Oegstgeest, Rijnsburg, Valkenburg en Voorhout en de Provincie Zuid-Holland als procesmanager heeft ondersteund bij de ontwikkeling van de Knoop Leiden-West waar het Bio Science Park onderdeel van is. Er is een masterplan voor het gebied opgesteld dat vervolgens is uitgevoerd door de samenwerkende partijen.

Werken bij Public Result?