Nieuwsbrief Anticipatieprogramma Bevolkingsdaling Zuid-Holland 01-10-2013

< Anticipeerprogramma Zuid-Holland

In 2012 is het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en de provincie Zuid-Holland het anticipatieprogramma Bevolkingsdaling gestart. Nu een jaar later zijn er grote stappen in het programma gezet, bijna alle regio’s zijn met het programma gestart en ‘ De Krimpdeler’ van de expertmeeting is uitgegeven. In deze nieuwsbrief wordt onder meer de stand van zaken in de anticipeerregio's beschreven:

  • Hoeksche Waard
  • Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
  • Krimpenerwaard
  • Voorne-Putten
  • Rijnstreek
 

Werken bij Public Result?