Noord Holland Noord en De Kop Werkt! 11-04-2015

< Economische Transformatiemonitor Kop van Noord-Holland

In Noord-Holland-Noord (en hoe noordelijker, hoe sterker) is naast een stevige vergrijzing sprake van ontgroening. In de Kop van Noord-Holland is zelfs sprake van bevolkingskrimp. De trends en ontwikkelingen in Noord-Holland-Noord verschillen daarmee fundamenteel van die in de MRA.

De regio is al een tijd de voedselschuur voor de provincie. Op het gebied van voedsel is seadvalley en agriport A7 een begrip. Het gebied ontwikkelt zich ook steeds meer tot een leverancier van energie. Vooral de meer duurzame vormen van energie ontwikkelen zich snel: wind, zon, biomassa, blue-energy.

Gezien de klimaatverandering hebben maatregelen op gebied van kustveiligheid en zoetwaterbeheer ook grote (ruimtelijke) gevolgen voor het gebied.

Op het platteland gaat de ontwikkeling van agrarische schaalvergroting en bevolkingsverdunning hand in hand. Dit betekent dat voor een vitaal platteland samenhangend beleid van belang is om de economische potenties te benutten en het gebied vitaal en leefbaar te houden.

Klik hier voor het volledige artikel, te vinden op de website van de provincie Noord-Holland

Werken bij Public Result?