Presentatie eindrapport procesbegeleider Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 22-06-2018

< Transitieatlas primair onderwijs Alblasserwaard

Op 20 juni heeft procesbegeleider Max Hoefeijzers aan de raden van de gemeenten in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zijn eindrapport 'Primair Onderwijs in perspectief voor kinderen in de 21e eeuw' gepresenteerd. Het rapport is een handreiking aan gemeentebesturen en schoolbesturen voor het behoud en doorontwikkeling van het primair onderwijs in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Het programma zoals het in het rapport is opgenomen blijft 'under construction': beleid en samenwerking wordt gaandeweg verder ontwikkeld.   Het rapport is hier te downloaden: Primair Onderwijs in Perspectief.

Werken bij Public Result?