Evaluatieonderzoek Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord vanuit lerend perspectief 10-11-2015

< Economische Transformatiemonitor Kop van Noord-Holland

Eind 2011 en begin 2012 hebben de aandeelhouders van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (de provincie Noord-Holland en alle regiogemeenten) besloten tot een koerswijziging. In 2013 heeft dit geleid tot een nieuwe Samenwerkingsovereenkomst die in 2016 onderwerp is van evaluatie. Public Result is – na een aanbesteding in concurrentie – geselecteerd voor het uitvoeren van de evaluatie. Gevraagd is om vanuit lerend perspectief een evaluatieonderzoek uit te voeren naar de mate waarin en de wijze waarop het Ontwikkelingsbedrijf heeft bijgedragen aan de doelstellingen van de aandeelhouders. De resultaten (die vooral toekomstgericht, pragmatisch en gericht op concrete implementatie moeten zijn) zullen door het Ontwikkelingsbedrijf en de aandeelhouders worden gebruikt om te bepalen hoe de rol en functie van het Ontwikkelingsbedrijf zich de komende jaren zou moeten ontwikkelen en hoe de samenwerking de komende jaren wordt vormgegeven. Het evaluatieonderzoek zal in de eerste helft van 2016 worden uitgevoerd. Naast een bureaustudie zal een uitgebreide interviewronde onderdeel van het onderzoek zijn. Naast de aandeelhouders en vertegenwoordigers van het Ontwikkelingsbedrijf, zullen ook belanghebbenden zoals ondernemers en onderwijspartijen worden gevraagd bij te dragen aan de evaluatie.

Werken bij Public Result?