Publicatie rapport Deetman-Weekers over Limburg 30-10-2015

< Evaluatie krimpconvenanten

De commissie Deetman-Weekers heeft in opdracht van de Gedeputeerde Staten van Limburg samen met maatschappelijke organisaties, gemeenten en provincie gereflecteerd op de stand van zaken in Limburg, vier jaar na het advies '‘Ruimte voor waardevermeerdering’ over de omgang met de effecten van bevolkingsdaling op de thema's economie, onderwijs, wonen en zorg. In oktober 2015 heeft de commissie een rapport uitgebracht met aanbevelingen voor de aanpak voor Limburg als het gaat om de actuele demografische stand van zaken. Deze rapportage getiteld "Van groei via krimp naar bloei" is tot stand gekomen op basis van een aantal bijeenkomsten met stakeholders, diverse bilaterale gesprekken en overleg met de Agendacommissie Zuid-Limburg. De evaluatie van het convenant Een koers voor Limburg uitgevoerd door Public Result bood hierbij inzicht in de gestelde doelen, de gekozen aanpak, geleverde inspanningen en bereikte resultaten van het convenant en wat de betrokken partijen daarvan kunnen leren. Lees hier het Advies commissie Deetman-Weekers

Werken bij Public Result?