Rijksgeld voor Regio Deal Noordoost Fryslân 29-11-2018

< Regio Deal Noordoost Fryslân

In een brief aan de Kamer op 16 november hebben ministers Carola Schouten (LNV) en minister Kajsa Ollongren (BZK) bekend gemaakt dat Noordoost Fryslân een van de twaalf regio's is die middelen krijgt om samen met het Rijk te werken aan ontwikkeling van een beter woon- en leefklimaat en de regionale economie.

Noordoost Fryslân komt voor de ingediende deal van Netwerk Noordoost samen met het project Holwerd aan Zee in aanmerking voor € 25 miljoen. Het Rijk gaat nu met de regio het voorstel verder uitwerken.

Aan de slag met een brede coalitie

Het Rijk gaat samen met een brede coalitie in Noordoost Fryslân aan de slag om het woon-, leef- en vestigingsklimaat in het gebied te versterken. Noordoost Fryslân heeft onder andere te maken met bevolkingsdaling en mismatch op de arbeidsmarkt, resulterend in een gebrek aan vaktechnisch personeel. In het voorstel voor een Regio Deal is een aanpak opgenomen gericht op de versterking van de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt, innovatie en ondernemerschap in de sectoren agrifood, bouwnijverheid en maak (metaal)-industrie.

 

Ook wil de regio werk maken van doorontwikkeling van de regionale samenwerking en gebiedsmarketing. Toerisme en recreatie zijn in het gebied kansrijk, mede door de nabijheid van de Wadden. Het voorstel van Holwerd aan Zee – dat in Noordoost Fryslân ligt – is in die zin een betekenisvolle aanvulling. Dit separaat ingediende voorstel voorziet in het aantrekkelijker maken van het gebied voor bewoners en toeristen door het gebied anders in te richten met respect voor natuur en perspectief voor de aanwezige landbouw.

 

Lees hier meer over het tot stand komen van het voorstel en de betrokkenheid van Public Result daarin.

Werken bij Public Result?