Wijkondernemingen Wijkenaanpak

Steeds meer burgers geven zelf invulling en uitvoering aan publieke taken en gemeenschappelijke voorzieningen. Het ontstaan van ‘wijkondernemingen’ is een logische nieuwe stap in het proces van toenemende burgerparticipatie. Een wijkonderneming (of coöperatie) is de meest structurele vorm van bewonersparticipatie waar bewoners op gestructureerde wijze (vaak in een juridische vorm gegoten) activiteiten in hun woonomgeving ontplooien.

Dit vraagt ook een andere werkwijze van de gemeente. Het zogenaamde regiemodel, waarbij wij rekening houden met de noodzakelijke condities voor een succesvolle wijkonderneming, kan hierbij helpen.

Met een interne scan langs alle afdelingen die van invloed zijn op het initiatief

wordt getoetst in hoeverre de organisatie hier goed op ingericht is. Ook kan onderzocht worden in hoeverre vruchtbare burgerinitiatieven in de gemeente potentie hebben om zich door te ontwikkelen tot een wijkonderneming. Daarnaast kan ingeschat worden wat een mogelijk burgerinitiatief financieel oplevert en wat zo mogelijk dus ook weer kan worden geherinvesteerd in de wijk.

Op basis van deze scan kan bepaald worden welke stappen de gemeente intern en extern kan nemen om het initiatief verder te faciliteren.

In het onderstaande vind u de rapportages rond het regiemodel en het onderzoek naar de wijkonderneming. Het instrumentarium is ontwikkeld voor zwerfafval in de openbare ruimte maar kan ook goed van toepassing zijn op sociaaleconomische wijkondernemingen.


Nieuws

 
Over kennisgebied Wijkenaanpak

Wijkenaanpak

Kansrijke wijken De eigen wijk moet een plek zijn waar het prettig is om te leven en waar de inwoners de kans krijgen zich te ontwikkelen en hun talenten in te ...

Lees verder >
Gerelateerde projecten
Alle projecten

Werken bij Public Result?