Transitieatlas voorzieningen Midden-Limburg 10-12-2014

< Transitieatlas voorzieningen M-Limburg

Het afgelopen jaar is in de regio Midden-Limburg het proces doorlopen om te komen tot een Transitieatlas Voorzieningen Midden-Limburg. ln totaal bijna 200 deelnemers, afkomstig uit de gemeentelijke en maatschappelijke organisaties, hebben in 5 interactieve sessies met elkaar gesproken over de toekomst van de voorzieningen (zorg en welzijn, sport, cultuur, primair ondenvijs) in de regio. De slotbijeenkomst heeft op 16 juni 2014 plaatsgevonden in Roermond.

Via de Raadsinformatiebrief hebben de burgemeester en wethouders kennis genomen van het eindrapport.

De Transitieatlas Voorzieningen geeft inzicht in de mismatches tussen vraag en aanbod van voorzieningen en is een hulpmiddel om keuzes in de toekomst te ondersteunen. De meerwaarde van de Transitieatlas ligt in het feit dat over de gemeentegrenzen en gemeentebelangen heen wordt gekeken, een en ander ook afhankelijk van de schaalgrootte van voorzieningen. Alleen op die manier kan tot optimale oplossingen gekomen worden voor knelpunten rondom kwaliteit van voorzieningen, arbeidsmarkt en financiën.

De raadsinformatiebrief vindt u hier

Werken bij Public Result?