Aftrap met een dialoogtafel 31-07-2014

< Foto en beursspel AV-regio

Op 11 juni 2014 heeft de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden een dialoogtafel georganiseerd in de Evenementenhal Gorinchem.  Doel van deze dialoogtafel was om tot actie te komen op de onderwerpen 1) regionale economie, 2) onderwijsprogramma Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en 3) Onderwijskwaliteit Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Met ca. vijftig vertegenwoordigers vanuit overheid, onderwijs, maatschappelijke instellingen en bedrijfsleven was een uitdagend programma opgesteld in de vorm van een Beursspel: een 'serious game' georganiseerd door de Provincie Zuid-Holland en het Ministerie van BZK naar analogie van de aandelenbeurzen. Als rode draad door de gesprekken bleek er behoefte aan intensievere samenwerking tussen de verschillende sectoren. Download de eerste Beurskrant De groei voorbij: "Het nieuws van vandaag " d.d. juni 2014 met achtergrondinformatie en het laatste nieuws uit de regio. In de tweede Beurskrant De groei voorbij: "Nieuws van Morgen" d.d. juli 2014 is verslag gedaan van de bijeenkomst half juni, zijn de 'aandelen' uiteengezet en is een reflectie te vinden van de deelnemers op de bijeenkomst.

Werken bij Public Result?