Geïnspireerde blik op de toekomst in verdiepingssessie Zorg en Welzijn Noordoost-Frsylân 10-12-2014

< Atlas van Noordoost Fryslân

Verdiepende bijeenkomst

Hoe zorgt Noordoost-Fryslan voor een toekomstbestendige zorg en welzijn in de regio? Deze en andere vragen stonden centraal in de verdiepende bijeenkomst Atlas van Noordoost-Fryslân, thema zorg en welzijn. Doel van de avond was om van de betrokkenen in de regio te horen wat er al gebeurt aan goede initiatieven die de regio voorbereiden op demografische krimp en vergrijzing en om met elkaar in gesprek te gaan over verschillende mogelijke scenario’s. De bijeenkomst was een vervolg op de avond in september, toen ca 75 vertegenwoordigers uit zorg en welzijn mogelijke scenario’s te zien krijgen op dit onderwerp.

Interactief

Het verdiepende karakter van de bijeenkomst vond weerklank bij veel mensen, want de avond werd druk bezocht. Zowel aanwezigen van de vorige keer als nieuwe gezichten wilden hun inbreng geven. Rond de 50 deelnemers konden na de opening van avondvoorzitter Arjette de Pree en een terugblik op de vorige avond door Wido Scholte van Public Result een ronde maken langs een expositie van posters. Aan hen werd gevraagd om bij de informatie en scenario’s mogelijkheden, ingevingen en obstakels te schrijven. Hier werd gehoor aan gegeven en in korte tijd was een rijke opbrengst aan opmerkingen geoogst.

Uitkomsten

Arjette de Pree lichtte vervolgens drie (overkoepelende) thema’s ter bespreking en discussie eruit: paradigmashift, gebiedsteams en levensloopgeschikt wonen. De meeste aanwezigen zagen wel iets in de oproep en hartenkreet van een van de aanwezigen om tot een paradigmashift te komen: redeneer niet vanuit angst om wat misschien moet verdwijnen, maar stimuleer mensen om creatief naar oplossingen te zoeken. Een van de manieren waarop in de regio wordt geprobeerd om dit vorm te geven is met gebiedsteams, die nu al warm lopen maar vanaf 1 januari 2015 officieel van start gaan. Avondvoorzitter Arjette de Pree bracht vervolgens het onderwerp levensloopgeschikt wonen dichtbij door de aanwezigen te bevragen hoe zij hun oude dag door wilden brengen en of zij hun huis al levensloopgeschikt hadden gemaakt. Het levensloop geschikt maken van particuliere woningen is volgens alle betrokkenen een moeilijke opgave. Deze avond pleiten de aanwezigen voor een gemeente die meedenkt met de cliënt, creatieve oplossingen om woningen aan te passen of uit te breiden en zorg op maat onafhankelijk van de woonsituatie.

Pitch

Ter afsluiting en inspiratie houden enkele betrokkenen een pitch waarin ze een goed initiatief toelichten. Hierin komen uiteenlopende dingen voorbij: een pleidooi voor een goed keukentafelgesprek, inzet van dorpenteams, integrale zorg in integrale teams, openstellen van zorgcentra voor wijkbewoners en corporatiewoningen die eenvoudig levensloopgeschikt gemaakt kunnen worden. Wethouder Bos (gemeente Dantumadiel) sluit de avond af met een pleidooi om de goede plannen en ideeën aan elkaar te verbinden en waar nodig knopen door te hakken.

Werken bij Public Result?