Het Stein van morgen 11-03-2014

< Transitieatlas Gemeente Stein

Nederland is zich aan het voorbereiden op de transitie van bevolkingsgroei naar bevolkingsdaling. In een drietal krimpregio’s (Oost-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen en Parkstad Limburg) is de bevolkings- en huishoudensdaling nu al een feit.

Gemeenten, zeker in krimp- en anticipeerregio’s, staan voor de belangrijke opgave een nieuw evenwicht te vinden. Gemeente Stein heeft hiervoor, met behulp van de Transitieatlas een Eigen kracht visie voor opgesteld.

Lees hier de hele eigen kracht visie van de gemeente Stein

Werken bij Public Result?