Lange adem vereist voor voortgezet onderwijs in Noordoost Fryslân 24-07-2014

< Atlas van Noordoost Fryslân

Interactieve bijeenkomst

Wat te doen als in je regio steeds minder jeugd woont en voor het voortgezet onderwijs toekomstige leerlingenaantallen steeds lager worden ingeschat? Hoe kan goed voortgezet onderwijs gegarandeerd in de toekomst? In Noordoost Fryslân is dit de opgave waar schoolbestuurders, provincie, gemeenten en ouders voor staan. Op 17 juni kwamen deze partijen bij elkaar om aan de hand van de Transitieatlas hierover na te denken en te kijken naar mogelijke spreiding van scholen in de toekomst.

Samenwerken

In het interactieve deel van de avond, waarin de aanwezigen eerst in groepen een aantal vragen konden voorbereiden en voordragen en daarna met stemtablets vragen konden beantwoorden, lieten de schoolbestuurders duidelijk merken dat ze zich bewust waren van de ontgroening in de regio en de noodzaak tot verandering die dat met zich meebrengt. De schoolbestuurders zoeken daarom nu al de samenwerking met elkaar op. Een van de aanwezigen zegt over de noodzaak tot samenwerking en innovatie: ‘Ik zou niet weten hoe het anders moet, je hebt geen andere keus dan te zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking.’ In het kader daarvan wordt ook de brief van staatssecretaris Dekker over krimp en onderwijs besproken. Vertegenwoordigers uit de regio hadden graag gezien dat de brief regio’s meer ruimte biedt om te experimenteren met samenwerkingsmogelijkheden, omdat de regelgeving nu vaak als belemmering wordt ervaren. In dit standpunt komt duidelijk naar voren dat de bestuurders weten wat ze belangrijk vinden, waar ze naartoe willen werken en hoe ze daar graag op regionaal niveau invulling aan willen geven: toegankelijk en toekomstbestendig onderwijs.

Aansluiting vervolgopleidingen 

Aan de hand van de vragen komt ook naar voren dat naast leerlingendalingen ook andere problemen spelen, zoals een gebrek aan aansluiting van het vo met vervolgopleidingen (mbo, hbo en wo) en de regionale arbeidsmarkt. Vooral de doorstroom van vmbo naar mbo laat veel te wensen over. De aanwezigen willen graag het contact met de vervolgopleidingen en de arbeidsmarkt blijven zoeken en opperen het idee om de Transitieatlas in dat contact te gebruiken. Omdat de Transitieatlas bij uitstek geschikt is om de standpunten van verschillende groepen met uiteenlopende meningen inzichtelijk te maken, lijkt het de aanwezigen waardevol om aan de hand van de Transitieatlas ouders in te lichten en te betrekken bij de noodzaak van veranderingen.

Toekomst

De scenario’s die aan het einde van de avond worden getoond geven de aanwezigen een beeld van de mogelijke spreiding van scholen over tien tot vijftien jaar. Die toekomstbeelden doet een van de schoolbestuurders bekennen: ‘Alle mensen die nu aan tafel zitten hebben hetzelfde gevoel van urgentie en de intentie om samen te werken. De mensen die na ons komen moeten het echter uit gaan voeren, over tien jaar. Of er dan ook nog samengewerkt zal worden, is nog maar de vraag.’ De opgestelde scenario’s en discussies die naar voren zijn gekomen tijdens de avond sloten volgens de schoolbestuurders goed aan bij de opgestelde houtskoolschets.

Lange adem

Aan het einde van de avond is duidelijk dat een lange adem vereist is om voortgezet onderwijs toekomstbestendig te maken. Samenwerking en innovatie bij voorbereiding en uitvoering van aanpassingen in het onderwijsaanbod moeten een centrale rol spelen, nu en in de toekomst. Voor dit moment zijn de aanwezigen aangespoord om contact te zoeken met ouders, vervolgopleidingen en arbeidsmarkt en de samenwerkingsverbanden te verdiepen.

Werken bij Public Result?