Leerzame en dynamische bijeenkomst Transitieatlas in Midden-Limburg 16-06-2014

< Transitieatlas voorzieningen M-Limburg

Interactieve bijeenkomst 

Na bijeenkomsten over de toekomst van zorg en welzijn, sport en cultuur in Midden-Limburg was het nu de beurt aan vertegenwoordigers van primair onderwijs om aan de hand van de Transitieatlas te verkennen welke normen en criteria er voor het toekomstige onderwijsaanbod moeten gelden.

In het gemeentehuis van Leudal wordt onder het genot van een stuk vlaai de aftrap van de avond gegeven door Henkjan Kok. Uit een kennismakingsvraag wordt duidelijk dat naast vertegenwoordigers uit het po ook ketenpartners aanwezig zijn. Henkjan Kok en Kees Stob zijn daar verheugd over, want een brede vertegenwoordiging belooft een brede discussie en een brede blik op de problematiek van ontgroening.

Normen en waarden

Aan de hand van vragen die de aanwezigen op stemtablets in kunnen vullen komt de discussie over de toekomst van het primair onderwijs op gang. Al snel komt het geluid naar boven dat krimp in het onderwijs noodzaakt en uitnodigt tot vernieuwingen. Veel van de aanwezigen durven buiten bestaande kaders te denken, maar voorzitter Henkjan Kok wijst hen ook op de regels vanuit het rijk en de financiële gevolgen van bijvoorbeeld kleine scholen. Ook wordt er naar aanleiding van vragen over leefbaarheid gediscussieerd en uiteindelijk geconcludeerd dat de leefbaarheid van een kern niet afhangt van de aanwezigheid van een school. Een kern kan vitaal blijven zonder school, als de sociale structuur verder gezond is of nieuwe samenbindende mogelijkheden worden onderzocht.

Regionale invloeden

Wanneer na de vragen verschillende toekomstscenario’s worden getoond komt het gesprek op criteria om scholen te sluiten. Aanwezigen herkennen in eerste instantie de keuzes die de Transitieatlas maakt niet. Vertegenwoordigers van scholen vinden dat de dialoog met alle mogelijke betrokkenen leidend moet zijn. Kees Stob haakt hierop aan door te zeggen dat juist de meer rationele aspecten en afwegingen die vanavond aan bod komen input kunnen zijn voor dat soort gesprekken, die hij ook alleen maar aanmoedigt. Deze opmerking blijkt aan te slaan, want wanneer vervolgens gegevens over bedrijfsvoering worden getoond nemen veel van de vertegenwoordigers de soms confronterende cijfers goed in zich op.

Toekomst

Aan het einde van de bijeenkomst zijn de aanwezigen zich bewust van de complexe situatie die krimpend basisonderwijs met zich meebrengt, maar is tegelijk veel geleerd over manieren om die situatie het hoofd te bieden.  Bert Nelissen, voorzitter van INNOVO, sluit de avond af door de aanwezigen mee te geven dat de goede spreiding en bezetting van scholen in Midden-Limburg een voordelig uitgangspunt zijn voor de aanpak van krimp in het primair onderwijs.

Werken bij Public Result?