Op stap met nieuwe partners tijdens slotsessie Transitieatlas Midden-Limburg 17-06-2014

< Transitieatlas voorzieningen M-Limburg

Slotsessie interactief traject

De regio Midden-Limburg heeft in vijf sessies Transitieatlas de vraagstukken en mogelijke oplossingen rondom demografische transitie verkend. Tijdens het slotstuk van deze sessies, gehouden op de avond van 16 juni, werd de energie getoond om gezamenlijk de voorliggende vraagstukken op te te pakken. Daarbij werd de wil uitgesproken, maar ook om durf gevraagd, om over de gemeentelijke en sectorale grenzen heen te denken en te werken. De aanwezige burgemeesters van Roerdalen, Weert en Maasgouw hebben tijdens de avond uitgesproken de uitkomsten van de Transitieatlas een belangrijk onderdeel te willen maken van de Samenwerking Midden-Limburg (SML).

De transitieatlas

Midden-Limburg krijgt te maken met een sterke demografische transitie die vraagt om een heroverweging van de voorzieningenstructuur. De transitieatlas is een instrument dat hierbij kan helpen, door middels interactieve sessies gezamenlijk de belangrijkste vraagstukken op te halen en te verkennen. In de slotsessie werd dit gedaan door het tonen van kaartbeelden in een expositie, een stemronde en een aantal ‘pitches’ van stakeholders in de regio.

Overkoepelend beeld

Na een korte introductie door Joop van Dam (Ministerie van Binnenlandse Zaken) zette gespreksleider Eelco Koolhaas de sessie in volle vaart door een aantal prikkelende vragen aan burgemeester Jos Heijmans (Weert) voor te leggen. Burgemeester Heijmans benadrukte daarbij de urgentie van de vraagstukken en de moed (“guts”) die nodig is om over de eigen grenzen te durven denken. Vervolgens was het aan Kees Stob van bureau Public Result om de transitieatlas en de relatie tot de eerdere sessies nader toe te lichten. De slotsessie was daarbij bedoeld als een weergave van de eerdere sessies (sport, cultuur, primair onderwijs en zorg en welzijn), door in een expositie de meest rake uitkomsten in beeld te brengen. Onder het motto ‘ga op stap met je nieuwe partner’ werden de aanwezigen gevraagd de expositie te bezichtigen mét een mogelijke nieuwe partner. De kaartbeelden leidde enerzijds tot geschrokken reacties (burgemeester Boer-Beerta: “groei van het aandeel 75-plussers is zeer fors") anderzijds tot inzichten om kansen voor samenwerking te benutten (“zonder school is een leefbare kern ook mogelijk”).

Normen en waarden 

De gevoelde noodzaak tot samenwerking bleek ook uit de antwoorden op de gehouden stemronde. Meer dan 60% van de aanwezigen gaf aan ‘meer samenwerking’ als belangrijkste voorwaarde voor een toekomstbestendige voorzieningenstructuur te zien. Bijna 80% stemde voor het verdelen van kosten van voorzieningen met een regionale functie over alle gemeenten. Ten slotte beschouwden zo’n driekwart van de stemmers de uitkomsten van de Transitieatlas als een handvat om stappen voorwaarts te zetten.

Pitches

Aan het einde van de avond werden middels enkele ‘pitches’, door zowel vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld als overheid, hartstochtelijke oproepen gedaan om deze intenties in daden om te zetten. Liesbeth Vogelaar (Bibliocenter) en Hein Veerman (NOC-NSF) wisten in hun pitch het publiek warm te maken voor innovatieve combinaties van sport, cultuur, werk en welzijn door enkele succesvolle initiatieven te benoemen. Pierre Dols, senior beleidsmedewerker bij Proteion, trok de vergelijking met het Nederlands elftal. De onmogelijk geachte 5-1 overwinning van Oranje was ook niet uit het niets ontstaan, maar het resultaat van een doordacht tactisch plan en de toegewijde inzet van alle spelers. Als in Midden-Limburg bij betrokken partijen de bereidheid ontstaat om aan tafel te gaan met nieuwe partners, kan de regio ook een 5-1 scoren. Gedeputeerde Peter van Dijk bood in zijn pitch daarbij alvast de hulp van de provincie Limburg aan. Jan Puper (raadslid gemeente Roermond en voorzitter van stichting ‘BoodschappenPlusBus’) beloofde vervolgens de raadsleden van de gemeenten in Midden-Limburg bijeen te brengen om de benodigde discussie aan de hand van de Transitieatlas te voeren.

Doorpakken voor het belang van de burger

Als afsluiting op de avond gaven de burgemeesters van Roerdalen, mevrouw de Boer-Beerta en Maasgouw, dhr. Strous, aan de handschoen op te pakken en in de nieuwe Samenwerking Midden-Limburg als gemeenten de handen ineen te slaan en ook andere partijen te betrekken. Daarbij werd benadrukt dat nú, net na de verkiezingen, het moment is om door te pakken voor de colleges en gemeenteraden en dit proces in de stijgers te zetten. Daarbij kan de Transitieatlas als handvat dienen om de dialoog te voeren met betrokken partijen én bewoners om stappen voorwaarts te zetten. Het eigen belang opzijzetten in het belang van de burger, dat moet het doel zijn.

Werken bij Public Result?