Experimenteerregeling Sociale Agenda Limburg 01-11-2016

< Uitvoeringsprogramma Sociale Agenda Limburg

Op 18 oktober 2016 heeft de Provincie Limburg een nieuwe experimenteerregeling vastgesteld. De regeling is onderdeel van de ‘Aanpak Experimenten Sociale Agenda’, waarmee de Provincie op verschillende manieren ondersteuning biedt aan projecten die bijdragen aan de doelstellingen van de Sociale Agenda Limburg 2025.

Met de Sociale Agenda richt de Provincie zich op (arbeids)participatie en sociale innovatie op het gebied van gezondheid en levensverwachting. Met de experimenteerregeling wil de Provincie inwoners van Limburg, met name in een kwetsbare positie, duurzaam langer en gezond laten leven en meedoen in de samenleving. Projecten waarvoor een subsidie wordt aangevraagd, worden getoetst aan de hand van de Sociale Agenda en het Uitvoeringsprogramma, zoals opgesteld door Public Result.

Met het uitvoeringsprogramma wordt verdere invulling gegeven aan de te ondernemen acties. De Gedeputeerde Staten heeft het Uitvoeringsprogramma vastgesteld en het geldt nu als kader waarmee de Provincie bouwt aan een vitaler Limburg.

Meer informatie over de regeling vindt u hier.

Werken bij Public Result?