Perinatale sterfte in Den Haag neemt af 20-05-2016

< Haagse Aanpak Perinatale Gezondheid

Het aantal Haagse baby's dat in de periode vanaf 22 weken zwangerschap tot een week na de geboorte overlijdt (perinatale sterfte) is afgenomen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers gepresenteerd tijdens het Haags Geboortezorgcongres.

De perinatale sterfte nam af van 11,0 promille tussen 2000 en 2008 tot 8,7 promille tussen 2009 en 2014. Dat cijfer ligt nog boven het landelijk gemiddelde. Wel is het verschil kleiner geworden (van 1,4 promille verschil naar 0,9 promille verschil). De perinatale sterfte was en is het hoogst in de Haagse achterstandswijken, hoewel de daling daar het grootst is.

Uit onderzoek dat eind 2008 werd gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde bleek dat de stad Den Haag het hoogste perinatale sterftecijfer van Nederland had. In 2011 richtten vertegenwoordigers van de kraamzorgorganisaties, verloskundepraktijken, ziekenhuizen en jeugdgezondheidszorg daarom samen met GGD Haaglanden het platform Perinatale Gezondheid op. Dat leidde in 2012 tot de Haagse Aanpak Perinatale Gezondheid, dat door de GGD wordt gecoördineerd. Professionals werken sindsdien meer samen. Risico's zijn eerder in beeld en de informatieoverdracht tussen verloskundigen, kraamverzorgers en jeugdverpleegkundigen is verbeterd. Zo brengt de jeugdverpleegkundige op verzoek van verloskundigen al voor de geboorte een huisbezoek. Dit kan na de geboorte worden herhaald. Ook heeft de GGD zeventien ‘Gezond Zwanger'- voorlichters opgeleid, die voorlichting geven aan onder meer vrouwen met een kinderwens en het netwerk om hen heen.

Klik hier voor meer informatie

Werken bij Public Result?